Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Det PISA vurderer, er defineret af en ramme, som har følgende overordnede målepunkter

inden for de tre såkaldte domæner, læsning, matematik og naturvidenskab:

• Det kendskab til domænet, som eleven kan anvende. Herved forstås, at eleven har

nogle grundforudsætninger for at løse opgaven. For læsning gælder, at man kan læse

forskellige teksttyper, herunder grafer og tabeller. I matematik skal man kunne forstå

og anvende begreber som mængder, rum og form, ændringer og relationer samt usikkerhed.

I naturfag skal man have kendskab til fysiske systemer, levende systemer, jord

og rum, teknologiske systemer, og man skal kende til videnskabelige forklaringsmodeller.

• De kompetencer inden for domænet, som eleven kan anvende. Heri indgår kompetence

i at kunne uddrage sammenhænge, at kunne integrere, at kunne reflektere over

og at kunne evaluere.

• De kontekster, hvor elever møder problemer i forhold til deres personlige liv, deres

uddannelse og erhverv, det offentlige liv og i forhold til natur og miljø.

• Elevers holdninger og dispositioner i forhold til at lære. Heri indgår motivation og

vilje til at gøre en indsats.

Referencer

Andersen, D. (2005): 4 år efter grundskolen. 19-årige om valg og veje i ungdomsuddannelserne.

København, AKF, www.akf.dk

Kapitel 1 OECD programmet PISA

11

More magazines by this user
Similar magazines