Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

De traditionelle matematiske discipliner er ikke dermed ligegyldige, for de indgår med

begreber og tankemåder som midler til at behandle de overordnede idéområder. Derfor

kan hvert enkelt opgavespørgsmål i PISA tilknyttes både til idéområde og disciplin.

De fire såkaldte overordnede idéområder kan kort beskrives således:

Rum og form.

Der arbejdes med former i to og tre dimensioner samt sammenhænge mellem

disse. Dette idéområde har begreber fra geometrien som grundlag, men her kan

også inddrages tal og statistik. ‘Rumlig sans’ og erkendelse af forskelle og ligheder

i analysen af rumlige fænomener repræsenteret på forskellig måde i forskellige

sammenhænge er centralt. Tilsvarende gælder erkendelsen af geometriske objekters

egenskaber og deres positioner i forhold til hinanden. Mønstre i statiske situationer

hører til under rum og form, mens mønstre i dynamiske situationer hører

til i næste idéområde.

Forandringer og sammenhænge

Naturlige fænomener er manifestationer af forandringer, og de indgår i varierende

sammenhænge. Området trækker blandt andet på funktionsteori ved behandlingen

af variable til beskrivelse af forandringer og sammenhænge, samtidig med

at algebra og geometri kan inddrages. Ligninger og uligheder samt andre relationer

indgår sammen med anvendelsen af symboler, tal og grafisk repræsentation.

Det kræver forståelse af sammenhænge og forskelle mellem forskellige repræsentationer

at kunne vælge den til en bestemt situation optimale repræsentation.

Størrelser

Størrelser omhandler behandling af tal og numeriske størrelser. Forståelsen af relative

størrelser, genkendelse af mønstre i kvantificerbare sammenhænge og tallenes

brugbarhed til at kvantificere verden samt at kunne aflæse numeriske fænomener

i den omgivende verden behandles under dette område. Størrelser knytter sig til

primært talbehandling, talforståelse og ‘sans for størrelse’ med forståelse af tal i forskellige

sammenhænge og de processer, der kan anvendes. Hovedregning og estimering

er væsentlige træk i kategorien Størrelser.

Usikkerhed

Området involverer de traditionelle områder sandsynlighedsregning og statistik,

som fra disses inddragelse i læseplanerne i Danmark for snart 30 år siden har vist

deres berettigelse og stigende betydning i vores informationssamfund. Her ses

data som tal i en kontekst, og der lægges vægt på forståelsen af, at en enkelt hændelse

kan have tilfældigt udfald, men at der ved gentagelser kan komme mønstre

til syne.

I 2003 var det muligt at rapportere resultater for hvert overordnede idéområde for sig.

Præstationerne er jævne over de fire centrale idéområder både hos danske og finske elever,

mens præstationer i de andre nordiske lande var mere svingende og i Island og i 117

Kapitel 3 Matematik

More magazines by this user
Similar magazines