Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

120

Der anvendes en kombination af opgaver. Enten skal eleverne selv konstruere et svar eller

vælge et svar. I de tilfælde hvor eleverne selv skal konstruere et svar, skelner man mellem

et udvidet svar, hvor eleven fx skal vise en beregning, give en forklaring eller give en

begrundelse for sin løsning (dette kaldes også åben-konstrueret-svar)

et kort svar, hvor eleven skal give et tal eller flere tal som svar (dette kaldes også lukket-konstrueret-svar).

I de tilfælde hvor eleverne skal vælge et svar, skelner man mellem:

komplekse flervalgsopgaver (multiple-choice), hvor eleven præsenteres for et antal

udsagn og skal angive, om de fx er sande eller falske

simple flervalgsopgaver (multiple-choice), hvor eleven skal vælge et svar ud af flere

mulige.

Fordeling af opgaver

I 2006 og 2009 er der færre matematikspørgsmål end i 2003. I 2006 var der i alt 48

spørgsmål, mens der var 35 i 2009. Der er bibeholdt den samme fordeling mellem de fire

idéområder og livssfærer, således at spørgsmålene fra og med 2003 er fordelt ligeligt

mellem de fire idéområder, mens PISA 2000 kun indeholdt to idéområder. Opgaverne er

fordelt mellem de fire livssfærer, så der er flere i den offentlige og den videnskabelige/

internt matematiske og færre i den personlige og uddannelses-/arbejdsmæssige. Inden for

hver kategori er der spørgsmål af vekslende sværhedsgrad og med vekslende opgaveformat.

Spørgsmålene er fordelt på kompetencekategorierne reproduktion, sammenhæng,

refleksion med en fordeling omkring 1:2:1. Med hensyn til opgaveformater er knap

halvdelen multiple-choice og udvidede multiple-choice, knap halvdelen har en åbenhed

i sig (udvidede svar og åbne korte svar), og en mindre andel spørgmål kræver lukkede

korte svar. En samlet oversigt for 2006 og 2009 i tabel 3.1 og 3.2.

Opgaveeksempler frigivne opgaver anvendt i PISA 2003

Da alle opgaver, der har været anvendt i 2006 og 2009, er delmængder af de opgaver, som

indgik i 2003, da matematik var hovedområdet i PISA, kan eksempler af de frigivne

opgaver fra 2003 give et indblik i, hvordan PISA-matematikopgaverne ser ud. I “15

MATEMATIKOPGAVER I PISA” (2010) tilgængelig på www.dpu.dk/PISA beskrives

detaljeret, hvordan danske elever besvarer femten af de frigivne opgaver i PISA 2003, og

nedenfor er vist tre eksempler fra denne publikation, som ikke tidligere har været vist i de

danske PISA-rapporter. Til hver opgave er en beskrivelse, af hvordan opgaven tillægges

point, og hvilke informationer opgaven vurderes til at kunne informere om med hensyn

til idéområde, kontekst, kompetenceniveau samt opgavens format og sværhedsgrad. I

tabeloversigt vises, hvordan danske elever præsterer i forhold til andre lande, det kan have

interesse at foretage en sammenligning med. Beskrivelsen af hver opgave afsluttes med en

beskrivelse og analyse af eksempler på originalsvar fra de danske elever. Denne meget

More magazines by this user
Similar magazines