Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

2. Læsning, tekstforståelse

og læseundersøgelser

Af Elisabeth Arnbak og Jan Mejding

Læsning en forudsætning for videnstilegnelse, vidensdeling og

samfundsdeltagelse

I et moderne informationssamfund er læsefærdighed uløseligt forbundet med at kunne

klare hverdagens opgaver og aktiviteter, hvad enten det drejer sig om uddannelsesmæssige,

jobrelaterede eller private gøremål. Den teknologiske udvikling og dermed automatiseringen

af en lang række arbejdsprocesser har medført nye arbejdsfunktioner og dermed

nye arbejdsopgaver, der forudsætter en højere grad af skriftsproglige kompetencer.

Ligeledes har internettet gjort en meget stor mængde fag og litteratur tilgængelig for alle,

der kan læse og forstå sproget. Derfor er mængden og variationen af tekster, som den

enkelte forventes at anvende i hverdagens mangeartede gøremål, eksploderet. Det har

medført et øget fokus på udviklingen af elevernes læsefærdigheder i grundskolen og på

kvaliteten af læseundervisningen.

Vi bruger ordet læsning om mange forskellige aktiviteter. Det kan dreje sig om at lære at

læse, hvor fokus er på at tilegne sig bogstavernes lydforbindelser og udvikle en automatiseret

ordafkodning og en flydende læsning. Vi kalder det også læsning, når vi tilegner os

ny viden (faglig læsning) eller personlige oplevelser gennem tekster, eller når vi læser for

at skaffe os informationer og viden, vi skal bruge i arbejdsrelaterede eller samfundsrelaterede

sammenhænge. Endelig bruger vi faktisk også læsning om aktiviteter, hvor vi bruger

helt andre tegnsystemer, fx noder, grader, vindstyrke og ansigtsudtryk.

Læsning i PISA

I det følgende afsnit retter vi fokus på design og metoder i læsedelen af PISA 2009. Vi

indleder med en præcision af den læseteoretiske ramme for PISA og beskriver derefter de

typer af tekster og opgaver, som anvendes i undersøgelsen.

PISA har til formål at undersøge, om eleverne ved udgangen af grundskolen er i besiddelse

af tilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til at klare læsekravene på en uddannelse

eller et job (OECD/PISA, 2001). PISA forholder sig således til samfundsmæssigt beting-

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

13

More magazines by this user
Similar magazines