Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

124

Hvordan tillægges spørgsmål 1 point?

Pointgivning for elevsvar med eksempler fra PISA-kodevejledningen:

Fuldt point

Kode 1: 15 point.

Intet point

Kode 0:

Kode 9: Intet svar.

Hvilke informationer kan spørgsmål 1 give?

Karakteristika ved spørgsmål 1:

IDÉOMRÅDE

PISA 2003 kategoribeskrivelser

Forandringer og sammenhænge

KONTEKST Samfundsliv

KOMPETENCEKLASSE Kompetenceklasse1: Reproduktionskompetence

FORMAT Kortsvarsopgave

SVÆRHEDSGRAD 447 niveau 1

Hvordan besvarede danske elever opgaven i 2003 sammenlignet med elever i andre

lande?

Svarenes fordeling i Danmark og andre lande i procent:

Land 0 point 1 point Ikke

besvaret

Piger Drenge Alle

Danmark 13 80 7 82 78 80

Finland 20 76 4 77 74 76

Island 19 67 12 70 68 67

Norge 30 56 14 58 55 56

Sverige 31 57 11 60 54 57

Tyskland 14 77 9 78 76 77

Holland 16 78 6 81 75 78

USA 16 75 9 79 70 75

Japan 13 80 7 80 79 80

Tyrkiet 24 61 15 66 58 62

Mexico 32 44 24 44 43 44

OECD-gns. 17 73 10 74 71 73

More magazines by this user
Similar magazines