Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Der er to bemærkelsesværdige resultater ved elevernes besvarelse af denne opgave. For det

første at danske elever har haft en god forståelse af opgaven og besvarelsen af denne, hvilket

fremgår af, at danske elever sammen med japanske har den højeste rigtighedsprocent

blandt de udvalgte lande i tabellen, nemlig 80 % rigtige. Der er således omkring 25 procentpoint

flere elever, der besvarer opgaven rigtigt i forhold til eleverne i Sverige og Norge,

der ligger på henholdsvis 57 % og 56 % rigtige.

Det andet og måske endnu mere bemærkelsesværdige resultat er, at pigerne i ingen af de

viste lande præsterer ringere end drenge, hvilket er meget sjældent i internationale testopgaver

i matematik. Danske piger præsterer med en rigtighedsprocent på 82 allerhøjest

af de i tabellen medtagne lande. Det, de danske elever og specielt pigerne viser i denne

opgave, er, at de kan aflæse/hente informationer fra en tabel, indsætte dem i en given formel

og udføre en meget simpel udregning. Hvorfor præsterer piger bedre end drenge i

alle de viste lande? Konteksten kan vel ikke siges at være specielt interessant og motiverende

for piger, måske snarere tværtimod? Baggrunden skal nok mere søges i, at opgaven

kræver en omhyggelig aflæsning og indsættelse af data, der erfaringsmæssigt udføres lidt

mere korrekt af piger.

Der er omkring 7 % af de danske elever, som ikke forsøger at svare på denne opgave, hvilket

måske kan skyldes den forholdsmæssigt store mængde information i form af både

tabel og formel. Måske er det svage læsere og elever med manglende selvværd i forhold til

matematik, der afstår fra at gå i gang med opgaven.

Hvordan besvarede danske elever opgaven i PISA 2003? Analyse af originalsvar

Med en rigtighedsprocent på 80 ser det ud til, at langt de fleste elever, når de forlader

folkeskolen, kan indsætte i en given simpel formel og udføre en simpel udregning.

Besvarelser, der har fået 0 point, varierer meget fra svaret 5 til svaret 70. Dog er der

omkring 10 % af eleverne, som svarer 9, der formodentlig er fremkommet ved at lægge

tallene i tabellen ud for “Ca” sammen: 3 + 1 + 2 + 3 = 9 og dermed helt se bort fra formlen

eller ikke forstå 3 foran som en faktor.

Omkring 3 % af eleverne giver værdien 70 som svar. Dette fremkommer ved, at eleven

lægger summen af tallene i hver søjle sammen og ganger den første søjle med 3:

3((3+2+3+1+3) + (1+2+1+3+2) + (2+2+3+3+3) + (3+2+2+3+2)) = 70. Disse elever har

faktisk vist den matematikinterne forståelse, som opgaven søger at afdække, men enten

har de forståelsesproblemer med teksten, eller de er usikre på tolkningen af, hvad hun

eller han kan og ikke kan. Eleverne gør så for “en sikkerheds skyld” noget ved ALLE tallene.

Kapitel 3 Matematik

125

More magazines by this user
Similar magazines