Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

• kode 0: Avis 2 er den mest sandsynlige mulighed. Hvorfor? Det er den, fordi at de for

det første er blevet lavet tæt på det rigtige valg, og for det andet har de “kun” spurgt

500, hvor de andre har spurgt 1000, og det giver en større %-del faktisk.

• kode 0: Avis 2, fordi den giver flere stemmer end avis 1, og den er jo valgt på samme

måde. For at det kunne blive avis 3 eller avis 4, burde procenttallet være dobbelt så

højt, da der er dobbelt så mange stemmer, men det er ikke tilfældet, så avis 2.

• kode 0: flere stemmer og tættere på valget.

De danske elevers svar er karakteriserede ved at:

• de indeholder relativt megen tekst.

• mange elever lægger vægt på procenttallene og knytter dem til pålidelighed.

• nogle elever drager proportionalitet ind mellem antal undersøgte og procentbesvarelsen.

en del mener, at når man ringer ind, er det ikke tilfældigt, men pålideligt.

• 9 % af de korrekte svar angiver som begrundelse for Avis 3, at flest personer tættest på

datoen var blevet spurgt.

• 14 % af de korrekte svar begrunder det med, at Avis 3 havde 1000 personer udvalgt

tilfældigt.

• 8 % af de ikke-korrekte svar begrunder, at Avis 4 er svaret, med, at den havde højest

procent, og at personerne vil stemme.

• 7 % af de ikke-korrekte svar begrunder, at Avis 4 er svaret, med, at deres undersøgelse

er tættest på valget, og at personerne vil stemme.

Eksempel 3. VALGMULIGHEDER

I et pizzeria kan man købe en basispizza med to slags fyld: ost og tomat. Man kan

også sammensætte sin egen pizza med ekstra fyld. Man kan vælge mellem fire forskellige

slags ekstra fyld: oliven, skinke, champignoner og salami.

René vil bestille en pizza med to forskellige slags ekstra fyld.

Hvor mange forskellige kombinationer kan René vælge mellem?

Svar: kombinationer.

Hvordan tillægges opgaven point?

Pointgivning for elevsvar med eksempler fra PISA-kodevejledningen:

Fuldt point

Kode 1: 6

Intet point

Kode 0: Andre svar

Kode 9: Ikke besvaret.

Kapitel 3 Matematik

129

More magazines by this user
Similar magazines