Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

14

ede krav til læsefærdigheder (også kaldet funktionel læsekompetence), ikke til skolens

curriculum. I den første cyklus af PISA-undersøgelsen var udvælgelsen af tekster og opgaver

baseret på følgende definition af funktionel læsekompetence:

At have funktionelle læsekompetencer er:

“At være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for

gennem dette at opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og

være i stand til at deltage i samfundslivet.”

PISA-undersøgelsen finder sted hvert 3. år i læsning, matematik og naturfag med særligt

fokus på et af de tre områder. Det betyder, at hvert område afdækkes særligt grundigt

hver 9. år med et stort sæt tekster og opgaver, mens området de efterfølgende to undersøgelsesgange

afdækkes med et mindre udsnit af tekstsættet. Læsning var hovedområde i

2000 og er det igen i 2009. Den læseteoretiske ramme for undersøgelsen i 2009 er den

samme som i den første cyklus, men der er udviklet nye, tidssvarende opgaver, og da man

har ønsket at undersøge læsefærdighederne nærmere i den svagere gruppe elever, er der

udviklet ekstra mange lette opgaver.

I den nye cyklus af PISA, der starter i 2009, har man valgt at revidere definitionen af

funktionel læsekompetence, så den i højere grad end tidligere afspejler nyere forskning i

tekstforståelse, der understreger betydningen af læserens aktive engagement i og motivation

for at læse i forskellige uddannelsesmæssige og private sammenhænge og dennes

metakognitive tilgang til læsearbejdet.

Endvidere har man i 2009 valgt at inkludere en undersøgelse af elevernes læsning af elektroniske

tekster med et nyudviklet testmateriale (Electronic Reading Assessment). Da

dette er et nyudviklet område i PISA, har det været frivilligt for deltagerlandene, om de

ville deltage i den elektroniske del af læseundersøgelsen. Læseopgaverne i de elektroniske

tekster undersøger samme færdigheder som i de papirbaserede tekster, men forudsætter

kendskab til og færdigheder i at bruge computer og i at manøvrere i netbaserede hypertekster

1 . Danmark deltager i den elektroniske læsetest, og resultaterne af denne undersøgelse

kan læses i en særskilt rapport, der udsendes 2011.

De nye områder i PISA 2009 afspejles i den reviderede definition af funktionel læsekompetence:

“At være i besiddelse af en funktionel læsekompetence vil sige, at man forstår,

kan anvende, reflektere over og engagere sig i indholdet af skrevne tekster,

så man kan opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og kan

deltage aktivt i samfundslivet.”

(OECD/PISA, 2009)

1. En hypertekst er et netværk af tekstelementer, hvor rækkefølgen og dermed sammenhængen i teksten

komponeres af læseren selv, mens han læser. Hyperteksten tvinger læseren til hele tiden at være aktiv og

selv vælge fortsættelsen, hvilket forudsætter, at læseren har et klart mål med læsningen.

More magazines by this user
Similar magazines