Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Hvordan besvarede danske elever opgaven i PISA 2003? Analyse af originalsvar

Der er mange forskellige svar udover det korrekte svar som er 6.

Forkerte svar fra en del elever:

12 4 8

Forkerte svar, som kun få elever giver, er:

‘Ost og tomat’ 16 7 9 15 3 5 10 24 20

Det rigtige svar 6, er fulgt af notater som nedenstående af tre elever:

1,2 1,3 1,4 2,3 2,4 3,4

1+1+1+1+1+1

oliven-skinke, oliven-champ … 3+2+1

Svaret 4 har fx disse notater fra en elev:

ost+1 ost +2 tomat +1 tomat +2

Ved svaret 24 er der tegnet et tælletræ med navnet på hver gren. Det giver 12, så eleven

har desuden ganget med to!

Referencer

Andresen, B.B. (2003). Elever der møder passende udfordringer lærer mere.

I: K.F. Hansen og O. Hansen (red.). Skolens rummelighed fra idé til handling.

København: Undervisningsministeriet.

Cooper, B. and M. Dunne (2000). Assessing children’s mathematical knowledge.

Buckingham: Open university Press.

Cooper, M. (2001). Social class and “real-life” mathematics assessments.

I: P. Gates (Ed.). Issues in mathematics teaching. London: Routledge.

Devlin, K. (1997). Mathematics, The Science of Patterns. Scientific American Library,

New York, NY.

Ernest, P. (2000). Why teach mathematics. I: J. White og S. Bramall. Why Learn Maths?

London: London University Institute of Education. Tilgængelig 25. juli 2010 på

http://people.exeter.ac.uk/PErnest

Freudenthal, H. (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures.

Dordrecht: D. Reidel.

Gee, J.P. (1998). Preamble to a literacy program. Madison: University of Wisconsin-

Madison, Department of Curriculum and Instruction.

Kjærnsli, Marit m.fl. (2004). Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i

matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003. Oslo: Universitetsforlaget.

Kapitel 3 Matematik

131

More magazines by this user
Similar magazines