Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

136

Dette spørgsmål kan stilles, fordi naturvidenskab og teknologi spiller en væsentlig rolle

på flere måder i et moderne samfund. Det betyder for eksempel, at det enkelte menneske

skal tage stilling til naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, både som privatperson

og som borger i et demokratisk samfund. Derfor må en grundlæggende viden

om naturvidenskab og teknologi være nødvendig for at tage stilling til spørgsmål, som er

relateret til disse områder, både på det personlige, lokale, nationale og globale plan.

Mange af de situationer, problemer og spørgsmål, mennesker møder i deres dagligdag,

kræver en vis naturvidenskabelig og teknologisk viden for at blive forstået fuldt ud og

taget hånd om. Derfor kan der stilles krav til skoleuddannelsen om, at eleverne har en

brugbar viden om naturvidenskabelige emner, når de har gennemført den obligatoriske

skolegang.

Denne diskussion identificerer de kompetencer, og som danner grundlag for PISA’s be -

døm melse, der spørger til, hvor gode eleverne er til at:

• identificere naturvidenskabelige problemstillinger

• forklare fænomener ud fra naturvidenskab

• anvende naturvidenskabeligt bevismateriale.

Disse kompetencer kræver, at eleverne er i stand til at demonstrere både deres viden og

kognitive færdigheder, når de tager stilling til naturvidenskabelige problemer, men også

deres holdninger, værdier og motivation.

For at kunne opstille rammerne for testen bliver det vurderet, hvad det er relevant, at den

enkelte skal kunne i relation til naturvidenskab. Men det er ikke enkelt at identificere,

hvad samfundsborgere har brug for at vide, værdsætte og kunne gøre i situationer, som

involverer naturvidenskab og teknologi. I PISA’s definition af scientific literacy er der lagt

vægt på at udforme rammerne efter samfundsborgerens behov, men ikke i forhold til

beherskelse af al naturvidenskabelig viden. Det betyder, at de grundlæggende begreber

inden for det naturvidenskabelige fagområde, som medtages, kommer i spil i forhold til

sammenhænge, som den enkelte kan støde på i livet.

Som samfundsborger kommer man ofte i situationer, der kræver en forståelse af, at naturvidenskab

er en proces, der skaber viden om og kommer med forklaringer på den naturgivne

omverden 1 . Det er også vigtigt at erkende, at naturvidenskab og teknologi gensidigt

påvirker hinanden, og at der er udviklet teknologier, som påvirker det moderne liv.

Som deltagere i et samfund skal man ofte drage hensigtsmæssige konklusioner på baggrund

af informationer og bevismateriale. Det er nødvendigt at kunne vurdere andres

påstande ud fra fremlagt materiale og at kunne skelne personlige meninger fra evidensbaserede

udsagn. Naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange involverer ofte en vis

1. I denne sammenhæng defineres den naturgivne omverden som naturen inkluderet de påvirkninger af

naturen, som er resultat af menneskers virksomhed.

More magazines by this user
Similar magazines