Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

140

denskabelige undersøgelser, forbinde data som bevis, evaluere alternative forklaringer af

samme fænomen og formidle konklusioner med præcision.

Flere spørgsmål ud fra PISA 2006-definitionen af scientific literacy danner udgangspunkt

for organisering af rammerne omkring testen. Spørgsmålene er:

• Hvilke kontekster vil være passende ved vurderingen af 15-årige elever?

• Hvilke kompetencer kan vi med rimelighed forvente, at 15-årige elever kan vise, at de

besidder?

• Hvilken viden kan vi med rimelighed forvente, at 15-årige elever kan vise, at de har

og kan bruge?

I forhold til PISA 2009 er definitionen af scientific literacy karakteriseret som bestående

af tre sammenhørende dimensioner, som vist i figur 4.1.

Figur 1.1. Ramme for definitionen af Scientific literacy

VIDEN OM

Naturfænomener

og teknologi

(Naturvidenskabelig

viden)

Naturvidenskab

Inden for denne ramme forventer man, at eleverne skal kunne:

Kompetencer: Demonstrere, at de kan identificere naturvidenskabelige sagsforhold, give

videnskabelig forklaring på fænomener og kunne drage konklusioner, der er baseret på

evidens.

Viden: Vise forståelse af den naturgivne omverden baseret på naturvidenskabelig viden,

der både omfatter viden om den naturgivne omverden og viden om selve naturvidenskaben.

Kontekst: Genkende livssituationer, der er forbundet med naturvidenskab og teknologi.

Kompetencer

KOMPETENCER

Identificere

naturvidenskabelige

spørgsmål

Forklare fænomener

ud fra naturvidenskab

Anvende

naturvidenskabelig

evidens

KONTEKST

Livssituationer der

er forbundet med

naturvidenskab og

teknologi

I PISA 2009 defineres følgende overordnede kompetencer som ramme for, hvad man

skal kunne: identificere spørgsmål relateret til naturvidenskab; beskrive og forklare fænomener

på grundlag af naturvidenskabelig viden; fortolke bevismateriale og konklusioner;

bruge naturvidenskabeligt bevismateriale til at træffe og formidle beslutninger. Disse

kompetencer inkluderer både naturvidenskabelig viden og viden om naturvidenskab.

More magazines by this user
Similar magazines