Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Figur 4.2. Kort beskrivelse af de tre naturvidenskabelige kompetencer

Identificere naturvidenskabelige problemstillinger

• Genkende spørgsmål, som kan undersøges videnskabeligt

• Identificere nøgleord til søgning af naturvidenskabelige informationer/

oplysninger

• Genkende væsentlige led i naturvidenskabelige undersøgelser

Forklare naturvidenskab ud fra fænomener

• Anvende naturvidenskabelig viden i en given situation

• Beskrive og tolke fænomener naturvidenskabeligt og forudsige forandringer

• Identificere passende beskrivelser, forklaringer og forudsigelser

Anvendelse af naturvidenskabeligt bevismateriale

• Tolke naturvidenskabeligt bevismateriale, drage og formidle konklusioner

• Identificere antagelser, evidens og argumenter bag konklusioner

• Reflektere over samfundsmæssig betydning af naturvidenskab og teknologi

Figur 4.2 giver en oversigt over PISA’s tre naturvidenskabelige kompetencer, og de

begrundes med, at de er vigtige for naturvidenskabelige undersøgelser.

Identificere naturvidenskabelige problemstillinger

Denne kompetence omfatter genkendelse af spørgsmål, som det vil være muligt at undersøge

videnskabeligt i en given situation, fx om man videnskabeligt kan undersøge erosion

af stierne i Grand Canyon, eller om området er smukt (Andersen og Sørensen, 2007, p.

67). Kompetencen omfatter at kunne identificere nøgleord, så det er muligt at søge efter

naturvidenskabelige oplysninger om et givent emne. Kompetencen omfatter også genkendelse

af hovedtræk, som kan indgå i en naturvidenskabelig undersøgelse: Fx hvilke

ting der kan sammenlignes, hvilke variable der kan ændres eller kontrolleres, hvilke yderligere

oplysninger der er brug for, eller hvad man skal gøre for at indsamle relevante data

fx i spørgsmål om, hvorfor der blev anvendt mere end en mark til vurdering af dyrkning

af majs i forbindelse med en opgave om genmodificerede afgrøder (Andersen og Sørensen,

2007, p. 54).

Identificering af naturvidenskabelige problemstillinger kræver både, at eleverne har viden

om, hvad naturvidenskab er, og at de kan trække på den naturvidenskabelige viden, som

de er i besiddelse af.

Kapitel 4 Naturvidenskab

141

More magazines by this user
Similar magazines