Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

142

Forklare naturvidenskab ud fra fænomener

Kompetencen omfatter beskrivelse eller fortolkning af fænomener og forudsigelse af æn -

dringer. Opgaver kan være formulerede, så eleverne skal kunne genkende eller identificere

passende beskrivelser, forklaringer og forudsigelser. Ud fra en beskrivelse af fx nedbrydning

af bygninger på grund af sur regn skal eleverne kunne anvende deres natur -

videnskabelige viden til at vælge en forklaring på fænomenet (Andersen og Sørensen,

2007, p. 80).

Anvendelse af naturvidenskabeligt bevismateriale

Denne kompetence indeholder, at eleverne kan bruge naturvidenskabelige data som

bevismateriale i forbindelse med påstande eller konklusioner som fx i opgaven om solcreme

hvor eleverne skal kunne gennemskue, hvilket resultat der kan opnås (Andersen og

Sørensen, 2007, p. 59). For at eleverne kan svare på en sådan opgave, må de både bruge

viden om naturvidenskab og naturvidenskabelig viden.

Fordelingen af point på kompetenceniveau

Det vurderes, i hvilken grad eleverne viser, at de har opnået de kompetencer, som skal til

for at besvare spørgsmålene fyldestgørende. Det antages, at de dermed har opnået en vis

grad af scientific literacy, gerne i så høj grad at de er i stand til at deltage i beslutninger,

som indebærer kendskab til teknologi og naturvidenskab for at kunne indgå som samfundsborger

i et moderne samfund.

Figur 4.3. Fordeling af point for naturvidenskabelige kompetencer i procent for PISA 2006

og 2009

Naturvidenskabelige kompetencer PISA 2006 PISA 2009

Identificere naturvidenskabelige problemstillinger 22 23

Forklare fænomener ud fra naturvidenskab 46 41

Anvendelse af naturvidenskabeligt bevismateriale 32 37

Total 100 100

Figur 4.3 viser fordelingen af point på kompetenceområder i PISA 2006 og PISA 2009.

I 2009 er der færre opgaver inden for Forklare fænomener ud fra naturvidenskab (5 procentpoint)

og flere inden for Anvendelse af naturvidenskabeligt bevismateriale (5 procentpoint)

Viden

Naturvidenskabelig viden i PISA er en fælles betegnelse for både naturvidenskabelig viden

og viden om naturvidenskab. Viden om naturvidenskab henviser til viden om naturvidenskabens

metoder og naturvidenskabelige forklaringer. Naturvidenskabelig viden henviser

til viden om natur inden for centrale områder af fysik, kemi, biologi, Jorden og universet

samt teknologi baseret på naturvidenskab. Vidensområderne, som er valgt, fremgår af

figur 4.4.

More magazines by this user
Similar magazines