Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Figur 4.4. Vidensområder inden for naturvidenskabelig viden

Fysiske systemer

• Stofstruktur (fx partikelmodel, bindinger)

• Stoffers egenskaber (fx ændringer af tilstandsform, varmeledningsevne og

elektrisk ledningsevne

• Kemiske ændringer af stof (fx reaktioner, energioverførsel, syrer/baser)

• Bevægelse og kraft (fx hastighed og gnidningsmodstand)

• Energi og dens omdannelse (bevarelse, tab og kemisk reaktion)

• Vekselvirkning mellem energi og stof (fx lys og radiobølger, lyd og seismiske

bølger

Levende systemer

• Celler (fx struktur og funktion, DNA, plante- og dyreceller)

• Mennesker (fx sundhed, ernæring, delsystemer (fordøjelses-, respirations-,

cirkulations- og ekskretionssystemer samt deres indbyrdes forhold), sygdom

og formering)

• Populationer (fx arter, evolution, biodiversitet, genetisk variation)

• Økosystemer (fx fødekæder, stofkredsløb og energistrøm)

• Biosfæren (fx økosystemydelser, som rent vand og træ, og bæredygtighed)

Jordens og universets systemer

• Jordens systemer (fx lithosfære, atmosfære og hydrosfære)

• Energi i Jordens systemer (fx energikilder og det globale klima)

• Forandringer i Jordens systemer (fx pladetektonik, geokemiske kredsløb,

opbyggende og nedbrydende kræfter)

• Jordens historie (fx fossiler, oprindelse og evolution)

• Jordens plads i universet (fx tyngdekraft og solsystemer)

Teknologiske systemer

• Betydningen af teknologi baseret på naturvidenskab (fx løsning af problemer,

hjælpe mennesket med at opfylde behov og ønsker, planlægge og udføre

undersøgelser)

• Relationer mellem naturvidenskab og teknologi (fx teknologi bidrager til

naturvidenskabelige fremskridt)

• Begreber (fx optimering, afvejning, omkostninger, risici og fordele)

• Vigtige principper (fx kriterier, begrænsninger, innovation (fornyelse), opfindelser

og problemløsning)

Kapitel 4 Naturvidenskab

143

More magazines by this user
Similar magazines