Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

146

Figur 4.7. Eksempler på hverdagssituationer i forhold til forskellige kontekster

Sundhed

Naturressourcer

Miljø

Risici

Frontlinjer for

naturvidenskab

og teknologi

De kontekster, der bruges i opgaverne, er udvalgt med hensyn til relevans for elevernes

interesser og liv. I udviklingen af testopgaver er der sket en omfattende vurdering i forhold

til de sproglige og kulturelle forskelle i de forskellige deltagerlande. Vi har i Danmark

gjort indsigelse, fx hvis oplysningerne i en opgave var i modstrid med forholdene i

Danmark, på samme måde som de øvrige lande har haft mulighed for at gøre indsigelse.

Opgaveformat

Personlig

Ulykker, ernæring og

bevarelse af sundhed

Personligt forbrug af

materialer og energi

Miljøvenlig adfærd,

anvendelse og bortskaffelse

af materialer

Natur- og menneskebetingedebeslutninger

om boligforhold

Interesse for natur -

videnskabens forklaringer

af naturfænomener,

hobbyer baseret

på naturvidenskab

Social

Kontrol af sygdomme,

social spredning,

fødevarevalg,

samfundets sundhed

Forsyning af

befolkningen, livskvalitet,

sikkerhed,

produktion og distribution

af fødevarer

samt energiforsyning

Befolkningsfordeling,

bortskaffelse af

affald, miljøbelastning

og lokale vejrforhold

Hurtige ændringer

(jordskælv, ekstreme

vejrforhold), langsomme

og fremadskridende

ændringer

(kysterosion, sedimentation)risikovurdering

Nye materialer,

opfindelser og processer,

genetisk

modifikation, våbenteknologi,

transport

Global

Epidemier, spredning

af smitsomme sygdomme

Fornybare og ikkefornybare

naturlige

systemer, befolk -

ningstilvækst, bæredygtig

anvendelse af

arter

Biodiversitet, økologisk

bæredygtighed,

kontrol med forurening,

produktion og

tab af jord

Klimaændring, følger

af moderne krigs -

førelse

Arters uddøen,

udforskning af

rummet, universets

oprindelse og opbygning

Der bruges fire forskellige opgaveformater: Enkle multiple-choice-spørgsmål, komplekse

multiple-choice-spørgsmål, formuleret svar, åbent eller kort.

More magazines by this user
Similar magazines