Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

For eksempel har spørgsmål 3 i Opgaven Grand Canyon formatet multiple-choice, hvor

eleverne skal vælge en af de foreslåede muligheder (Andersen og Sørensen, 2007, p. 68).

Spørgsmål 3: GRAND CANYON S426Q03

Temperaturen i Grand Canyon svinger fra under 0 o C til over 40 o C. Selvom det

er et ørkenområde, er der nogle gange vand i revnerne i klipperne. Hvordan er

disse temperaturskift og vandet i klipperevnerne med til at sætte fart i nedbrydningen

af klipper?

A Når vandet fryser, opløses de varme klipper.

B Vand binder klipperne sammen.

C Is gør klippernes overflader glatte.

D Vand, der fryser til is, udvider sig inde i klipperevnerne.

Spørgsmålet kan også kategoriseres med en kompetence: Forklare fænomener ud fra

naturvidenskab og en videnskategori: Jordens og universets systemer (naturvidenskabelig

viden).

I de komplekse multiple choice-opgaver skal eleverne for eksempel vælge mellem en

række af svarmuligheder, hvor to eller flere muligheder kan være rigtige. Et formuleret

svar er svaret på et åbent spørgsmål, som for eksempel i opgaven Mary Montagu spørgsmål

4 (Andersen og Sørensen, 2007, p. 71).

Angiv en årsag til, at man anbefaler, at især små børn og ældre mennesker bliver

vaccineret imod influenza.

Dette spørgsmål kategoriseres også ud fra en kompetence: Forklare fænomener ud fra

naturvidenskab og et vidensområde: Levende systemer (naturvidenskabelig viden).

I de korte formulerede svar skal eleven skrive for eksempel Ja eller Nej. Kun ét spørgsmål

i undersøgelsen har svarformatet kort formuleret svar.

Fordeling af typer af spørgsmål i procent

Der er en ligelig fordeling af point på opgaver af de to multiple-choice typer og af åbne

opgaver. Hvis man sammenligner med spørgsmålene i PISA 2006, kan man se, at der er

en øgning af komplekse multiple-choice og en lille formindskelse af de andre opgaveformater

(figur 4.8).

Kapitel 4 Naturvidenskab

147

More magazines by this user
Similar magazines