Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

148

Figur 4.8. Fordeling af opgaver med henblik på opgaveformat

Opgaveformat PISA 2006 PISA 2009

Enkle multiple-choice 35 32

Komplekse multiple-choice 27 34

Kort formuleret svar 4 2

Åbent formuleret svar 34 32

Total 100 100

Præstationsniveauer

I frameworket for PISA 2006 defineredes seks præstationsniveauer, som beskriver de

naturvidenskabelige kompetencer, en elev skal kunne anvende for hvert niveau. Derved

kan man sammenligne fordelingen af elever på dygtighed hen over niveauerne. Vi

bringer en oversigt over alle landes elevfordeling på præstationsniveauer. Vi bringer en tilsvarende

sammenligning mellem de nordiske lande, og vi har gennemført en analyse af

fordelingen af piger og drenge på de forskellige niveauer i henholdsvis Danmark og Finland.

For at nå niveau 2, som er det laveste niveau for scientific literacy, kræves kompetencer

som at identificere centrale dele af en videnskabelig undersøgelse, forbinde enkelte naturvidenskabelige

begreber og informationer med en situation og bruge resultater fra et

eksperiment, vist i tabelform, som støtte for en personlig beslutning. Niveau 6 er det højeste

niveau for scientific literacy i PISA og kræver for eksempel, at eleverne skal demonstrere

klar og konsekvent naturvidenskabelig tænkning og argumentation. Disse niveauer

præsenteres i figur 4.9, hvor der foruden omtale af niveauerne også er angivet, hvor

mange danske elever som præsterer på dette niveau samt det tilsvarende OECD-gennemsnit.

Resultater

Omtalen af resultaterne fra PISA 2009 findes i resultatrapporten. Vi bringer der en oversigt

over alle landes resultater, udbygget med resultater fra de nordiske lande og endelig

er enkelte resultater kun omtalt ud fra de danske resultater. Vi har valgt i stor ud stræk -

ning at sammenligne med de øvrige nordiske lande, idet vi delvis deler en kulturel baggrund

med disse og fordi vi kan sammenligne undervisningen i naturfag i Norden (Lavonen

et al., 2009).

De danske elevers præstationer har en gennemsnitsværdi på 499 point, og det er 4 point

mere end i 2006. Der er dog ikke nogen signifikant forskel mellem resultaterne i 2006 og

i 2009 på dette niveau. Gennemsnitsværdien på 501 point er beregnet på de deltagende

OECD-lande

More magazines by this user
Similar magazines