Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

150

Referencer

Adams, R., Berezner, A., og Jakubowski, M. (2010). Analysis of PISA 2006 preferred

items ranking using the Percent-correct. OECD Education Working Paper No. 46.

Retrieved 31-Mar-2010. from http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/20/43/44919855.

pdf.

Andersen, A. M., og Sørensen, H. (2005). Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA.

Pædagogisk Orientering, 2, 6-11.

Andersen, A. M., og Sørensen, H. (2007). Naturvidenskabelige kompetencer en

profil over elevpræstationer. In N. Egelund (Ed.), PISA 2007. København: Danmarks

Pædagogiske Universitetsskole.

Bybee, R. W. (1997a). Achieving Scientific Literacy: From Purposes to Practices.

Portsmouth: Heinemann.

Bybee, R. W. (1997b). Towards an understanding of scientific literacy. In W. Gräber og

C. Bolte (Eds.), Scientific Literacy: An International Symposium. Kiel: Institute for

Science Education at the University of Kiel (IPN).

Dolin, J., Krogh, L. B., og Busch, H. (2006). En sammenlignende analyse af PISA 2006

science testens grundlag og de danske målkategorier i naturfagene: Rapport nr. 1 for projektet

Validering Af PISA Science. Odense: Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens

Didaktik, Syddansk Universitet.

Egelund, N. (Ed.). (2007). PISA 2007: danske unge i international sammenligning.

København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Fensham, P. J. (2002). Time to Change Drivers for Scientific Literacy. Canadian

Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 2 (Januar 2002), 9-24.

Lavonen, J., Lie, S., MacDonald, A., Oscarsson, M., Reistrup, C., og Sørensen, H.

(2009). Science education, the science curriculum and PISA 2006. In T. Matti (Ed.),

Nothern Light on PISA 2006 differences and similarities in the Nordic countries (pp. 31

58). Copenhagen: Nordic Council.

McRae, B. (2006). What Science Do Students Want to Learn ? What Do Students Know

About Science? Paper presented at the Research Conference 2006 Boosting Science

Learning What will it take?

Millar, R., og Osborne, J. (Eds.). (1998). Beyond 2000: Nuffield Foundation.

Sørensen, H., og Andersen, A. M. (2007). Elevers holdninger til og interesse for naturfag

og naturvidenskab. In N. Egelund (Ed.), PISA 2007. København: Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole.

More magazines by this user
Similar magazines