Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

16

‘opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og kan deltage aktivt i samfunds -

livet’

Denne sidste del af definitionen af funktionel læsefærdighed understreger PISA’s fokus på

læsefærdighed som en social kapital, dvs. at elevernes evne til at anvende læsning til

videnstilegnelse og oplevelser har nær sammenhæng med deres muligheder for at opnå

personlige mål i relation til uddannelse og job og til at udnytte de muligheder, rettigheder

og forpligtelser, som den enkelte borger har i et demokratisk samfund.

Indholdselementer og struktur i læseundersøgelsen i PISA 2009

I det foregående afsnit har vi beskrevet PISA’s teoretiske ramme. I dette afsnit beskriver vi

undersøgelsens indholdselementer, vægtningen af de enkelte undersøgelseselementer, og

hvordan de konkretiseres i undersøgelsen.

Valget af indholdselementer i PISA er betinget af et ønske om at sikre en vis bredde i

udvalget af tekster og opgaver, så de dels repræsenterer forskellige aspekter af læsning i

hverdagssammenhænge og dels forskellige sværhedsgrader. Tekster og opgaver til læseundersøgelsen

i PISA er udvalgt på basis af tre parametre:

• Den sammenhæng, læseaktiviteterne foregår i (‘situation’)

• Forskellige typer af tekster (‘text’)

• Forskellige læseformål (‘aspect’).

PISA undersøger læsning i forskellige hverdagssammenhænge

De fleste aktiviteter og opgaver, som unge og voksne beskæftiger sig med i hverdagen, er

indlejret i tekster. Det gælder for ungdomsuddannelserne, hvor hovedparten af det faglige

indhold formidles gennem fagets tekster. Det gælder også for mange af de fritidsaktiviteter,

som de unge er engageret i uden for skoletid og i deres fritidsjob. I PISA har man

forsøgt at udvælge læseaktiviteter, som afspejler alle disse forskelligartede kontekster, som

de unges hverdagslæsning foregår i. Man anvender derfor tekster til læsning i fritiden, i

uddannelses- og jobsammenhænge og i mere samfundsrelaterede sammenhænge.

Læsning i fritiden

Denne kategori omfatter læseaktiviteter for personens egen skyld. Det kan dreje sig om

tekster, man bruger til at skabe eller fastholde personlige relationer til andre mennesker

(mail, blog eller breve), eller om læsning af selvvalgt skøn- eller faglitteratur (fx romaner,

noveller, kogebøger eller brugsvejledninger til computerspil).

Læsning i uddannelses- og jobsammenhænge

Den primære teksttype i denne kategori er informerende tekster, der alle har til formål at

formidle (ny) viden. Det kan dreje sig om fag- og lærebøger til bestemte klassetrin og

målgrupper eller om webbaseret undervisningsmateriale.

More magazines by this user
Similar magazines