Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Eksempler på information indsamlet gennem elevskemaet

Emne

Socioøkonomisk elevbaggrund

Læringsmuligheder og

indlæringsstrategier

Undervisningens kvalitet

i klassen

Brugen af it

Eksempler på spørgsmålenes indhold

• Forældrenes uddannelsesniveau og beskæftigelse

• Hvor eleven og dennes forældre er født

• Hyppigheden af forskellige læseaktiviteter og

sprog talt i hjemmet

• Elevens indlæringsstrategier med fokus på læsning

og tekstforståelse

• Lærerens undervisningspraksis, som det opleves

af eleven

• Hyppigheden af uro eller afbrydelser i klassen

• Hvor tit computeren bruges i undervisnings -

timerne

• Hvor godt eleven kan udføre specifikke opgaver

på computeren

Forældreskemaet

Forældreskemaet er et tilvalg, som visse deltagerlande i PISA 2009 har taget imod bl.a.

Danmark. Formålet med dette skema er at indsamle supplerende oplysninger om såvel

forældrene som børnene for bedre at kunne afdække mulige mønstre. I PISA 2009 bruger

man forældreskemaet til at spørge ind til læseaktiviteter i elevens tidlige barndom,

forældrenes egne interesse for og vaner i forbindelse med læsning, familiens læserelaterede

ressourcer i hjemmet (fx bøger, internetforbindelse, aviser) og hvilken støtte til fx

lektielæsning, de giver deres børn. Forældre kan understøtte deres børns læring i større

eller mindre grad afhængigt af deres måde at interagere med deres børn på og ved at stille

læsemuligheder til rådighed enten i selve hjemmet eller gennem biblioteksbesøg.

Sådanne mål bliver derfor ofte brugt som indikatorer for læsemuligheder uden for skolen

også i PISA. Der spørges endvidere ind til forældrenes opfattelse af og engagement i

skolen.

Kapitel 5 Baggrundsoplysninger og fortolkning af testresultaterne i PISA

157

More magazines by this user
Similar magazines