Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

158

Eksempler på information indsamlet gennem forældreskemaet

Emne

Forældrenes støttende rolle

og typen af forældre-barn

kommunikation i hjemmet

Forældrenes skolevalg og

engagement i skolen

Fortolkning af svarene

Da svarene på spørgsmålene i spørgeskemaerne i sagens natur er subjektive oplevelser

snarere end objektive observationer, gælder de almindelige forbehold over for selvrapporterede

data. Derudover kan kulturelle forskelle påvirke måden, hvorpå der svares. Den

enkelte elevs oplevelse af læringsmiljøet i klassen er eksempelvis blot én beskrivelse af den

faktiske situation i klassen. Derudover kan det tænkes, at en elevs besvarelse kun delvist

reflekterer deres oplevelse af situationen, fordi visse svar kan være mere socialt acceptable

end andre. Man skal også være opmærksom på, at elevernes holdninger til og oplevelser

af bestemte situationer i deres aktuelle klasse/skole også er påvirket af deres tidligere oplevelser

med andre lærere og muligvis også på andre skoler (jf. diskussionen i OECD

(2010)).

På samme måde skal det holdes for øje, at det gennemsnitlige antal skoleledere, der er

blevet bedt om at svare på spørgeskemaet, er 264 i hvert OECD-land. I fem lande var der

færre end 150 skolelederbesvarelser, fordi der var færre end 150 skoler. Selvom en skoleleder

kan formidle faktuelle informationer om sin skole, så er det især vigtigt at være forsigtig

med fortolkning af svarene på spørgsmål om lærerstaben på skolen fx lærernes

moral og engagement.

Anvendelse af variable og indeks

Eksempler på spørgsmålenes indhold

• Barnets læseaktiviteter med forældrene, da det

gik i 1. klasse

• Forældrenes egne læsevaner og forhold til

læsning

• Kulturel og social kommunikation mellem

forældre og børn

• Hvilke kriterier ligger til grund for forældrenes

valg af skole

• Forældrenes kontakt med skolen og engagement

i skolens aktiviteter

Nogle variable, der dannes ud fra svarene på spørgsmålene, bruges direkte, som de er, i

analyserne. Eksempler herpå er køn, immigrantstatus og sprog talt i hjemmet. I andre tilfælde

indgår variablene i et indeks. Et vigtigt indeks, som anvendes i PISA-analyserne, er

et indeks for forældrenes socioøkonomiske status. HISEI (Highest International Socio -

economic Index of Occupational Status) dannes ud fra elevernes svar på spørgsmål om for-

More magazines by this user
Similar magazines