Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

ældrenes stillingsbetegnelse. Metoden, der ligger bag transformationen af den detaljerede

information om forældrenes stilling (som bliver “oversat” af erfarne kodere til en firecifret

ISCO-88 kode til et indeks), er udviklet af Ganzeboom, De Graaf og Treiman (1992),

muliggør sammenligninger af indekset på tværs af lande. HISEI-indekset fanger de egenskaber

ved enkelte stillingskategorier, som “konverterer” forældrenes uddannelse til indkomst.

I atter andre tilfælde bruges variablene i det, som kaldes et skalaindeks (scale

indices). I disse tilfælde skaleres svarene på spørgsmål med to svarmuligheder (ja/nej) eller

spørgsmål med svarkategorier, som følger en Likert- eller lignende skala, ved hjælp af

Item Response Theory (IRT) metoder. Et eksempel på et sådant indeks er indekset for

“kulturel kapital”, som baserer sig på elevernes svar på, hvorvidt der er klassisk litteratur,

digtsamlinger og kunstværker i deres hjem. For flere detaljer til disse indekseringsmetoder

henvises der til OECD (2009b).

Referencer

Fullan, M. (2007) The New Meaning of Educational Change, Fourth Edition, Teachers

College Press, New York.

Ganzeboom, H.B.G. P. M., De Graaf and D. J. Treiman (1992) “A Standard

International Socio-economic Index of Occupational Status” Social Science Research:

21(2): 1-56.

Zimmer, R. and E. Toma (2000) Peer Effects in Private and Public Schools Across

Countries, Journal of Policy Analysis and Management, 19(1): 75-92.

OECD (2009a) PISA 2009 Assessment Framework Key Competencies in Reading,

Mathematics and Science, OECD, Paris.

OECD (2009b) PISA 2006 Technical Report, OECD, Paris.

Kapitel 5 Baggrundsoplysninger og fortolkning af testresultaterne i PISA

159

More magazines by this user
Similar magazines