Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

6. Metode og datakvalitet

i PISA 2009

Af Flóvin Eidesgaard

OECD har overdraget den praktiske gennemførelse af PISA på verdensplan til et konsortium

bestående af fem forskningsinstitutioner og konsulentfirmaer. Det Australske Råd

for Uddannelsesforskning, ACER (Australian Council for Educational Research) leder

dette konsortium.

Til PISA 2009 er der indsamlet data i 66 lande, hvoraf ét ikke indgår i rapporteringen. I

Danmark finansierer Undervisningsministeriet projektet, og Skolestyrelsen har ansvaret

for projektet. Skolestyrelsen har via udbud overdraget den praktiske del af PISA til tre

danske forskningsinstitutioner: AKF, DPU og SFI.

Designet i PISA 2009 er som i de tidligere PISA-runder (2006, 2003 og 2000) udformet

af det internationale konsortium i samarbejde med repræsentanter og eksperter fra de

enkelte lande. Et meget væsentligt krav til det anvendte design er, at data skal være

sammenlignelige mellem alle deltagerlande. Ligeledes er det vigtigt at kunne sammenligne

resultaterne for de enkelte lande over tid. Derfor er der ikke ændret væsentligt på

designet i PISA 2009 i forhold til tidligere runder. For yderligere at styrke sammenlignings

grundlaget over tid genbruges udvalgte opgaver fra runde til runde. Disse opgaver

er derfor ikke offentligt tilgængelige.

Undersøgelsens målgruppe

Målgruppen i PISA 2009 er uddannelsessøgende født i år 1993, dvs. unge, som på

undersøgelsestidspunktet var 15-16 år og under uddannelse. I Danmark deltog 5.924

unge fordelt på 285 uddannelsesinstitutioner. Testperioden var af det internationale konsortium

sat til maksimalt 6 uger. I Danmark blev testene gennemført fra 2. marts til 17.

april 2009, dvs. syv uger, da Danmark fik dispensation til at forlænge testperioden med

en uge pga. tekniske problemer med de elektroniske læsetest, som også indgik i PISA.

Eleverne var således fra 15 år og 2 mdr. til 16 år og 3 mdr. gamle på det tidspunkt, testen

blev taget. Dette aldersspænd er stort set ens i alle deltagerlande.

Kapitel 6 Metode og datakvalitet i PISA 2009

165

More magazines by this user
Similar magazines