Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

166

Unge fra 1993-årgangen, der ikke var indskrevet på en uddannelsesinstitution i skoleåret

2008/2009, er pr. definition ikke en del af undersøgelsens målgruppe. Når landene

sammenlignes, skal man derfor være opmærksom på, at andelen af 15-16-årige under

uddannelse varierer mellem de enkelte lande. I Danmark og de øvrige nordiske lande ligger

andelen af 15-16-årige under uddannelse meget tæt på 100 procent.

Testopgaver og spørgeskemaer

I PISA 2009 er opgaverne i læsning, naturvidenskab og matematik i alle lande fordelt på

13 hæfteversioner med hver sin sammensætning af opgaver. De 13 forskellige hæfter er

stykket sammen ud fra 13 “opgaveklynger” forstået som “sæt af opgaver” inden for

samme fagområde. Tabel 6.1. viser antallet af klynger for hvert fagområde. Læsning er

særligt fokusområde for PISA 2009. Alle elever har derfor besvaret opgaver inden for

dette fagområde, hvorfor antallet af klynger er større her end for de øvrige fagområder.

Tabel 6.1. Antal opgaveklynger for hvert fagområde

Fagområde (domæne) Antal klynger (opgavesæt)

Læsning 7

Naturvidenskab 3

Matematik 3

I alt 13

Hver elev har besvaret opgaver fra fire opgaveklynger ud af de i alt 13. En meget væsentlig

fordel ved at lave mere end ét sæt testmateriale er, at eleverne tilsammen stilles over for

langt flere forskellige opgaver, end tilfældet ville være, hvis alle elever havde besvaret

samme sæt testopgaver. Fremgangsmåden med flere testhæfteversioner (flere forskellige

opgaver) reducerer risikoen for, at nogle landes elever “systematisk har et for godt” kendskab

til typen af de udvalgte testopgaver.

Ud over selve testopgaverne indgår der i datagrundlaget for PISA 2009 en lang række

baggrundsoplysninger om den enkelte elev og den skole, vedkommende går på. Disse

oplysninger er hentet via spørgeskemaer til de deltagende elever, deres forældre samt skolelederne

på de deltagende skoler. I PISA 2009 havde de deltagende lande mulighed for

at vælge nogle optioner til, og Danmark valgte sammen med 18 andre lande at gennemføre

en elektronisk læsetest, ERA (Electronic Reading Assessment).

More magazines by this user
Similar magazines