Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

168

Stratificering

Skolelisten blev delt op i fire strata, som blev defineret ved en kombination af antal og

andel elever på skolen, som havde en anden etnisk baggrund end dansk:

Høj: Skoler med mindst 4 og mindst 33 pct. elever med anden etnisk baggrund end

dansk.

Mellem: Skoler med mindst 4 og mindst 10 pct., men færre end 33 pct. elever med

anden etnisk baggrund end dansk

Lav: Skoler, hvor antallet elever med anden etnisk baggrund end dansk var mellem

1 og 3 pct., og/eller hvor andelen elever med anden etnisk baggrund end dansk

udgjorde mere end 0, men under 10 pct., og

Ingen: Skoler uden nogen elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Tabel 6.2. Fordeling af skoler og elever i populationen og i stikprøven

Population Stikprøve Elevfordeling

Stratum Antal Antal Skoler Elever Efter forv. Population Stikprøve

elever skoler bortfald

01 = Høj 3.804 115 88 2627 2233 5.6 % 30.0 %

02 = Mellem 11.503 233 80 1506 1280 17.0 % 17.2 %

03 = Lav 35.870 873 116 3108 2642 53.0 % 35.5 %

04 = Ingen 16.469 1001 71 1514 1287 24.3 % 17.3 %

I alt 67.646 2222 355 8755 7442 100.0 % 100.0 %

Note: De angivne antal elever var det forventede udbytte af stikprøven, dvs. baseret på skolelisten fra Danmarks Statistik.

På de udtrukne skoler i stratum 01 blev der lavet et tilfældigt udtræk med 28 elever. På

de udtrukne skoler i stratum 02, 03 og 04 blev eleverne delt i to grupper, hvorfra der blev

udtrukket elever. I stratum 02 blev der udtrukket 16 elever med dansk etnisk baggrund,

og alle eleverne med anden etnisk baggrund end dansk blev tilføjet til udtrækket. I stratum

03 blev der udtrukket 24 elever med dansk etnisk baggrund, og alle eleverne med

anden etnisk baggrund end dansk blev tilføjet til udtrækket. I stratum 04 blev der

udtrukket 28 elever med dansk etnisk baggrund, og alle eleverne med anden etnisk baggrund

end dansk blev tilføjet til udtrækket.

Elever til deltagelse i ERA var et mindre udtræk på otte elever på hver skole blandt dem,

som allerede var udtrukket til skriftlig PISA.

Inden for de fire strata er skolerne sorteret først efter skoletype, dernæst efter region og

til sidst efter skolestørrelse målt ved antal elever i PISA-årgangen. Stikprøven er i sin

endelige form således også tilnærmelsesvis stratificeret på skoletype og region.

More magazines by this user
Similar magazines