Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

170

Tabel. 6.3. Minimumskrav for fuldgyldig deltagelse i PISA 2009

Vurderingsparameter Minimumskrav Status for Danmark

Antal udtrukne skoler, der deltager 150 285

Andel udtrukne skoler, der deltager (uvægtet) 81,23 pct.

Andel udtrukne skoler, der deltager (vægtet) 85 pct. 83,94 pct.

Andel udtrukne skoler, der deltager, inkl.

erstatningsskoler (uvægtet)

87,69 pct.

Andel udtrukne skoler, der deltager, inkl.

erstatningsskoler (vægtet)

87,12 pct.* 90,75 pct.

Andel elever på udtrukne skoler, der deltager (uvægtet) 86,77 pct.

Andel elever på udtrukne skoler, der deltager (vægtet) 80 pct. 89,29 pct.

*Kravet til svarprocent inkl. erstatningsskoler afhænger af svarprocenten ekskl. erstatningsskoler. Da Danmark manglede

1,06 procentpoint i at opfylde kravet på 85 pct. uden erstatningsskoler, blev kravet inkl. erstatningsskoler til 85 pct. +

2*1,06 pct.

Tabel 6.4. Oversigt over elevdeltagelse i PISA 2009

Antal

Elever som blev udtrukket på de deltagende skoler 7.228

Elever som blev fritaget 296

Elever som ikke længere gik på skolen 105

Elever som ikke deltog (fravær) 903

Elever som deltog i PISA 5.924

Der blev returneret forældrespørgeskemaer fra 2.388 af de 5.924 elever, det svarer til 40,3

pct. Det er mindre end i tidligere runder af PISA, hvor svarprocenter for forældreskemaet

har ligget omkring 60 pct. Vi har ikke kunnet finde nogen forklaring på den lavere svarprocent

fuldstændig de samme procedurer blev fulgt som i tidligere PISA-runder.

Fritagelse af skoler og elever

Elever kan blive fritaget fra at gennemføre PISA. Hele skoler kan også blive fritaget, men

det sker kun, hvis skolen kun har elever, der vil blive fritaget, såfremt testen gennemføres

på skolen, eller hvis skolen har et andet undervisningssprog, end PISA gennemføres på.

(Flere lande gennemfører PISA på flere forskellige sprog). Af økonomiske årsager har vi

valgt, at skoler med kun en eller to elever også skal fritages.

More magazines by this user
Similar magazines