Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Årsager, som kan begrunde, at elever bliver fritaget er:

• Funktionelt handicap: Eleven har et moderat eller svært fysisk handicap

• Kognitivt, adfærdsmæssigt eller følelsesmæssigt handicap: Bedømt på baggrund af

vurdering fra kvalificeret personale

• Begrænset erfaring med testforløbets sprog: Eleven har ikke dansk som modersmål og

har begrænsede færdigheder i dansk, herunder har modtaget undervisning i dansk i

mindre end et år

• Ord- eller talblind: Efter bedømmelse fra kvalificeret personale, er eleven ord- eller

talblind

Ved at lægge alle fritagelser sammen skoler som fritages på forhånd, skoler som fritages,

efter de er udtrukket, og elever som fritages på skoler, som deltager beregnes den samlede

andel af populationen af uddannelsessøgende fra årgang 1993, som er blevet fritaget

fra at gennemføre PISA.

Tabel 6.5. Årsager til fritagelse og deres andel

Antal skoler Antal elever Andel elever

Fritagelser på skoleniveau

Fritagelser før stikprøveudtræk

Skoler med andet undervisningssprog end dansk 2 47

Specialskoler kun med elever som ville blive fritaget 203 1333

I alt fritaget før stikprøveudtræk

Fritagelser efter udtræk

205 1380 2,0 pct.

Skoler med andet undervisningssprog end dansk 2

Specialskoler kun med elever som ville blive fritaget 8

Små skoler (færre end tre elever) 4

I alt fritaget efter udtræk 14 2,47 pct.

I alt fritaget på skoleniveau (uvægtet)

Fritagelse på elevniveau

4,47 pct.

Funktionelt handicap 13

Kognitivt, adfærdsmæssigt eller følelsesmæssigt handicap 180

Begrænset erfaring med testforløbets sprog 36

Ord- eller talblind 67

Elever fritaget på deltagende skoler i alt (uvægtet) 296 4,1 pct.

I alt fritaget på skole- og elevniveau (uvægtet) 8,57 pct.

I alt fritaget på skole- og elevniveau (vægtet) 8,17 pct.

Kapitel 6 Metode og datakvalitet i PISA 2009

171

More magazines by this user
Similar magazines