Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

172

Danmark havde problemer med at opfylde et af de krav, som stilledes til data og stikprøve,

idet andelen af elever, som blev fritaget af alle ovenstående grunde, højst måtte

udgøre 5 pct. I Danmark var denne andel 8,17 pct. En analyse foretaget af det internationale

konsortium og en vurdering foretaget af deres ekspertgruppe konkluderede, at data

kunne godkendes.

ERA den elektroniske læsetest

Den elektroniske læsetest blev afviklet på almindelige pc’er, og hvis det var muligt, blev

skolens pc’er brugt til at afvikle ERA på. Testlederne havde klassesæt USB-nøgler med

testene på med ud på skolen, og testen blev indlæst fra USB-nøgle og besvarelserne lagret

på samme USB. Det var også muligt at læse testen ind fra CD-rom og lagre besvarelserne

på USB. Nogle skoler havde ikke pc’er, som kunne afvikle ERA, og testlederne

havde da i nogle tilfælde et sæt pc’er med ud på skolen.

Som nævnt ovenfor var der problemer med den elektroniske læsetest, som OECD leverede.

Danmark var blandt de første lande til at bruge den i hovedundersøgelsen, og problemerne

ramte derfor Danmark før andre lande. Der var tale om problemer, som kun

ramte lande med specielle bogstaver, i Danmarks tilfælde æ, ø og å.

I udtrækket på 7.228 elever til PISA, var der udtrukket 2.268 elever til deltagelse i ERA.

Der blev gennemført ERA på 221 skoler med deltagelse af i alt 1.341 elever. Det svarer

til en vægtet svarprocent for ERA på 63,24 pct. Kravene til svarprocent i ERA var 0,8 x

svarprocent i skriftlig PISA, eller for Danmarks vedkommende 71,4 pct. Danmark

opfyldte derfor ikke kravene til svarprocent for ERA, og det internationale konsortium

gennemførte derfor en analyse af bortfald for at undersøge, om der var skævhed i bortfaldet.

Analysen viste ingen tegn på skævhed i bortfaldet, og konsortiets ekspertgruppe

anbefalede derfor, at de danske ERA-data blev inkluderet i den internationale PISA-database.

Den praktiske gennemførelse af dataindsamlingen

29 af SFI Surveys interviewere fungerede som testledere på de udvalgte skoler. På hver

skole var der udpeget en skolekontaktperson typisk klasselæreren for den klasse, hvorfra

flest elever deltog, eller skolelederen som sørgede for det praktiske omkring testen.

Herunder orientering af forældrene. Derudover havde det internationale konsortium

ansat en dansker til at overvåge testproceduren på tilfældigt udvalgte skoler. Denne testkvalitetsleder

blev oplært af det internationale konsortium og blev aflønnet af ACER i

Australien, til hvem der også rapporteredes direkte. 7 af de 285 deltagende skoler havde

besøg af testkvalitetslederen. Testkvalitetslederen observerede enkelte problemer i Danmark,

men ingen, som havde betydning for testens kvalitet. Det største problem var, at

en testleder havde byttet rundt på rækkefølgen af spørgeskemaerne, som kom efter selve

testen.

More magazines by this user
Similar magazines