Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Den skriftlige PISA-testning tog ca. tre og en halv time. Besøget på uddannelsesinstitutionerne

varede dog det meste af skoledagen, hvis alle test- og spørgeskemaforløb skulle

afvikles samme dag. Tiden blev brugt omtrent således:

• 10 min. Introduktion til testhæftet

• 60 min. Første del af testhæftet

• 5 min. Pause

• 60 min. Anden del af testhæftet

• 10 min. Uddeling af spørgeskemaet og introduktion til skemaet

• 45 min. Besvarelse af et elevspørgeskema

• 10 min. Pause

• 20 min. Stavetest og test i ordkendskab.

Herefter fik de elever fri fra PISA, som ikke skulle deltage i ERA-delen.

• 10 min. Pause (Kunne evt. forlænges, hvis der skulle være frokost)

• 10 min. Klargøring af pc’er til ERA

• 10 min. Udlevering af brugernavn og adgangskode samt introduktion til ERA

• 10 min. ERA prøveforløb

• 40 min. Elektronisk læsetest

• 10 min. Afslutning af test og indsamling af data.

Det vigtigste var, at eleverne havde præcis 60 minutter til hver af de to dele i det skriftlige

testhæfte. Testprogrammet sørgede for, at tiden til ERA var præcis 40 minutter, med

mindre eleverne blev færdige inden.

Ifølge testkvalitetslederen var der ingen problemer med at overholde dette krav i Danmark.

Alt testmateriale blev umiddelbart efter testen pakket og sendt tilbage til SFI. Testmaterialet

blev registreret og opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt både før og efter indtastning.

Datakvalitet

Som beskrevet er der i alle undersøgelsens praktiske led etableret omfattende procedurer

for at sikre tilfredsstillende data. Hvis kravene i de tekniske standarder er opfyldt, bliver

data automatisk godkendt. Hvis nogle krav ikke er opfyldt, foretager det internationale

konsortium og det pågældende land nærmere analyser af data, og en ekspertgruppe vurderer,

om data kan godkendes eller ej, og landene kan også afkræves yderligere dokumentation.

Samlet set vurderedes de danske data at være af høj kvalitet, og de er indgået i de

internationale sammenligninger uden forbehold.

Pålidelighed, validitet og repræsentativitet er tre nøglebegreber i relation til datakvalitet.

Hvorvidt data er repræsentative, kan man langt hen ad vejen opstille eksakte statistiske

Kapitel 6 Metode og datakvalitet i PISA 2009

173

More magazines by this user
Similar magazines