Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

18

Tekstmediet

I PISA 2009 undersøges som noget helt nyt elevernes læsning af elektroniske tekster.

Derfor beskriver vi særlige træk ved elektroniske tekster lidt mere udførligt. Elektroniske

tekster i PISA er tekster med navigationsredskaber, som gør det muligt hurtigt og effektivt

at bevæge sig fra en tekst til en anden, og som derfor lægger op til, at man læser (surfer

rundt på) mere eller mindre tilfældigt udvalgte tekstelementer. Elektroniske tekster

indeholder ikke et på forhånd fastlagt indhold, der skal læses fra start til slut, som papirbaserede

tekster oftest gør, men indeholder store tekstmængder, som kan kombineres på

uendeligt mange måder. Læseren sammensætter således selv indholdet af sin tekst gennem

de valg, han eller hun foretager, når der klikkes på bestemte links.

Effektiv læsning af elektroniske tekster kræver derfor, at læseren kan skabe og fastholde

overblik over tekstens overordnede struktur (fx links, rullemenuer). Læseren må være

bekendt med forskellige typer af hypertekst (fx links, der står isoleret eller er indlejret i

tekst), de enkelte websiders ikke-fortløbende struktur og forskellige former for indholds -

oversigter (fx drop-down menuer).

I de elektroniske tekster i PISA skal eleverne vise, at de behersker brugen af en række

navigationsredskaber som rulletekster, trykknapper til forskellige websteder, hyperlinks

præsenteret på listeform, i drop-down menuer eller indlejret i teksten enten i form af

symboler eller ord.

Sværhedsgraden af de elektroniske tekster bestemmes ud over af selve tekstens indhold

både af arten og antallet af navigationsredskaber, læseren skal benytte, og antallet af klik

eller andre operationer, læseren skal foretage for at finde de ønskede informationer.

Tekstens afsenderforhold

Dette aspekt er nyt i forhold til den forrige PISA-cyklus og er kun relevant i forhold til

elektroniske tekster. I PISA 2009 er de elektroniske tekster klassificeret efter, om de er

forfattet af én bestemt person, eller om de er interaktive hjemmesider, der er beregnet til,

at læserne selv kommenterer og skriver videre på teksten.

Elektroniske tekster, der er skrevet af en bestemt forfatter, ligner traditionelle papirbaserede

tekster. Det kan dreje sig om tekster, der har til formål at oplyse læserne om noget

eller formidle informationer som fx offentlige hjemmesider eller hjemmesider om produkter

eller kulturelle begivenheder.

Interaktive hjemmesider er beregnet til, at læserne selv kan bidrage til tekstens informationer

ved at kommentere eller supplere med ny information, og teksterne er derfor

ufuldstændige og flydende i deres form. E-mails, blogs og chatsteder er eksempler på

sådanne tekster, som læseren anvender både for at skaffe sig oplysninger og for at kommunikere

med andre.

De elektroniske teksteksempler i PISA forventes at være bekendte for 15-årige unge.

Andelen af forskellige typer af elektroniske tekster kan ses i tabel 2.2.

More magazines by this user
Similar magazines