Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

176

Kodning af elevernes åbne besvarelser

Testhæfterne består af forskellige typer opgaver. Mange opgaver er “åbne”, hvor eleverne

med egne ord skal beskrive en løsning. 32 personer hovedsageligt universitetsstuderende

deltog i kodningen af elevernes åbne besvarelser. DPU stillede undervisere til

rådighed inden for de tre relevante fagområder og oversatte scoringsmanualerne fra

engelsk til dansk. De medarbejdere fra DPU, der skulle undervise i kodning, var på et 2dages

kursus arrangeret af det internationale konsortium.

Ca. 100 besvarelser på hver enkelt åben opgave blev kodet af fire forskellige kodere og

deres koder sammenlignet. Dette kaldes “multipel kodning”, som giver mulighed for at

sammenligne kodernes resultater i de samme opgaver. Desuden blev kodernes arbejde

kontrolleret løbende ved stikprøver. Hverken den multiple kodning eller stikprøverne

gav anledning til bekymring angående kvaliteten af kodernes arbejde.

Databasen

PISA-data består som nævnt af oplysninger fra elevernes testbesvarelser, et elevspørge -

skema samt skoleledernes besvarelse af et spørgeskema. Det internationale konsortium

har udviklet en database, som alle data enten er tastet ind i eller importeret til. Databasen

er udviklet for at lette og standardisere det internationale konsortiums videre arbejde

med de enkelte landes data og for at give landene mulighed for at udføre nogle standardiserede

minimumstest af datas kvalitet inden aflevering. Inden aflevering skulle hvert

enkelt land således via databasen producere en meget omfattende række valideringsrapporter

for at teste datakvaliteten. Det var en forudsætning for at kunne aflevere data til

det internationale konsortium, at alle disse rapporter var fejlfri. Efterfølgende har det

internationale konsortium analyseret hvert enkelt lands data til bunds. Herunder foretaget

en række ekstra valideringstest.

More magazines by this user
Similar magazines