Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Tabel 2.2. Fordeling af opgaver i den elektroniske tekst efter teksternes afsenderforhold

Tekstens afsenderforhold Procent opgaver i den elektroniske læsetest

Forfattede tekster 70

Interaktive tekster 25

Blandingstekster 5

I alt 100

Tekstformat

I lighed med tekstudvalget i den første cyklus af PISA klassificeres teksterne efter, om de

er sammenhængende tekster, eller om de er opslagstekster, der forudsætter en anden læsemåde

(fx figurer, tabeller og diagrammer).

Sammenhængende tekster

I sammenhængende tekster er informationerne organiseret i sætninger og afsnit, og visuelle

markører som indrykning ved nyt afsnit og overskrifter hjælper læseren med at etablere

overblik over tekstens struktur. I sammenhængende tekster findes der også semantiske

markører, som fx tidsadverbier (først, dernæst, sidst) eller årsagsadverbier (fordi, på

grund af, så), som støtter læseren i dennes meningsdannelse. Avisartikler, essays, læserbreve

og noveller er typiske eksempler på sammenhængende tekster i papirformat, som

findes i PISA 2009. Eksempler på sammenhængende elektroniske tekster i PISA er blogs,

anmeldelser af fx film og kortere informerende tekster.

Opslagstekster

Informationerne i opslagstekster er som nævnt organiseret på en anden måde end i

sammenhængende tekster, og derfor kræver sådanne tekster en anden læsemåde. Læseren

må identificere overordnede strukturelle træk ved teksten, som markerer, hvor informationerne

kan findes. Opslagstekster i PISA kan være diagrammer, lister, tabeller og skemaer.

Blandingstekster

Blandingstekster er særdeles almindelige både i papirtekster og elektroniske tekster. De

består af mange forskellige informationskilder, som tilsammen udgør en teksthelhed.

Det kan dreje sig om sammenhængende tekstelementer (brødtekst) og andre informationskilder

som figurer, diagrammer og tabeller, som har til formål at supplere eller tydeliggøre

informationerne i brødteksten.

Multiple tekster

I PISA står multiple tekster for tekstelementer, som er beregnet til at blive læst som selvstændige

informationskilder, men som er sat sammen for at opfylde et bestemt læseformål.

Det kan dreje sig om tekster med modsatrettede holdninger eller om tekster med

forskelligt tekstformat (fx et essay, et diagram eller en figur), som skal anvendes i læseopgaver,

der kræver, at læseren modstiller informationer i forskellige tekster eller integrerer

informationer på tværs af teksterne.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

19

More magazines by this user
Similar magazines