Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

20

I nedenstående tabel ses andelen de forskellige tekstformater i PISA 2009.

Tabel 2.3. Andelen af forskellige teksttyper i PISA 2009

Tekstformat Procent opgaver i PISA 09 Procent opgaver i

papirbaseret test PISA 09 elektronisk test

Sammenhængende tekster 60 10

Opslagstekster 30 10

Blandingstekster 5 10

Multiple tekster 5 70

I alt 100 100

Teksttyper

Sammenhængende tekster kan klassificeres efter deres formål og dermed deres struktur

(fx beskrivende, berettende, forklarende, instruerende eller overtalende tekster). Det er

dog vigtigt at være opmærksom på, at disse teksttyper sjældent findes ‘rene’. Både i hverdagstekster

som fx avisartikler og informationsmaterialer og i kapitler i fagbøger og lærebøger

vil man finde kombinationer af berettende, instruerende, beskrivende osv. tekstdele.

Beskrivende tekster

Beskrivende tekster har til formål at informere om, hvordan noget ser ud, hvad noget

indeholder, eller hvor noget befinder sig. Det kan fx være rejsebeskrivelser, fysiologiske

beskrivelser af menneskekroppen, beskrivelser af dyr og deres levested eller beskrivelser af

lokaliteter. Beskrivende tekster besvarer ofte spørgsmål om ‘hvad’ og vil ofte indeholde

sammenhængende tekstdele og forskellige typer af figurer, skemaer og diagrammer.

Berettende tekster

I berettende tekster er informationerne ordnet i en kronologisk struktur. Sådanne tekster

omhandler ofte forhold, som kan besvare spørgsmål om ‘hvornår’ eller ‘i hvilken rækkefølge’.

Berettende tekster kan både være fiktive som fx romaner og noveller og fagtekster,

som omhandler virkelige hændelser, der kan dokumenteres som fx i historiske tekster

eller avisreportager.

Redegørelser (forklarende tekster)

Disse tekster skal formidle informationer om, hvordan noget foregår. Der findes en del

forskellige varianter, fx fagtekster, som redegør for fænomener eller begreber, eller definitioner,

som forklarer ord og begrebers betydningsindhold. Det kan også dreje sig om

resuméer eller mødereferater, og endelig kan det dreje sig om fortolkninger af fx fiktive

tekster som noveller og digte.

Argumenterende tekster (overtalende tekster)

Argumenterende tekster forklarer sammenhænge mellem fænomener eller udsagn og

besvarer ofte ‘hvorfor-spørgsmål’. Det kan dreje sig om overtalende tekster som læserbreve,

anmeldelser af film og bøger eller om mere fagligt orienterede tekster som essays.

More magazines by this user
Similar magazines