Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Instruerende tekster

Disse tekster skal formidle, hvordan noget skal udføres, og indeholder ofte en række trin

som skal følges i en bestemt rækkefølge, for at opgaven udføres korrekt. Det kan være

opskrifter, instruktioner i at samle ting, brugsanvisninger og diagrammer, der viser, hvordan

man skal udføre bestemte handlinger, fx hjertemassage.

Online kommunikation

Det kan være e-mails, blogs eller andre online kommunikationsformer, som ofte er personlige

i deres form, og som forudsætter en vis indforståethed hos de personer, der kommunikerer.

Hvilke læsefærdigheder undersøges i PISA?

Der foregår overordnet to forskellige aktiviteter i læsning: vi uddrager specifikke informationer

af teksten, hvilket kræver en relativt præcis læsning af teksten, og vi konstruerer

mening på basis af tekstens informationer og egen viden om emnet (Kintsch, 1990;

Sweet og Snow, 2003). En læser, der er aktivt involveret i at konstruere mening, vil danne

et indre forestillingsbillede af tekstens indhold og løbende udbygge, justere og reorganisere

dette undervejs i læsningen af teksten. I denne proces må læseren sammenkæde

informationer på tværs af teksten, integrere ny viden i sin eksisterende viden og tolke tekstens

udsagn i lyset af egne erfaringer og viden.

I PISA undersøges fem forskellige læseaktiviteter:

• At lokalisere informationer i teksten

• At danne en overordnet forståelse af tekstens budskab

• At tolke tekstens udsagn

• At forholde sig til tekstens budskab

• At forholde sig til tekstens struktur.

Disse fem læseaktiviteter er samlet i tre overordnede færdighedsområder, som både rapporteres

separat og indgår i den samlede læsescore:

• Finde og uddrage informationer

• Sammenkæde og fortolke informationer

• Reflektere over og vurdere informationer i tekster.

I det følgende går vi mere i dybden med, hvad disse tre færdighedsområder omfatter, og

hvordan de undersøges i PISA 2009.

Finde og uddrage informationer

Dette færdighedsområde afdækkes med opgaver, hvor læseren skal lokalisere et relevant

sted i teksten og her identificere de nødvendige informationer. Det kan dreje sig om

enkeltstående informationer som telefonnumre eller adresser eller om udsagn eller argumenter

formuleret i en tekst.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

21

More magazines by this user
Similar magazines