Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

22

Figur 2.1. Model af læsekompetencens delaspekter

Bruge informationer

hovedsagelig fra teksten selv

Finde og uddrage

informationer

Finde

information

Specifikke

informationer

Etablere en

almen forståelse

Sammenkæde og

fortolke informationer

Læsefærdighed

Forståelse af

sammenhænge

Udvikle en

fortolkning

Sammenkæde og

fortolke informationer

Indhold Tekststruktur

Reflektere over

tekstens indhold

Anvende forhåndsviden

Reflektere over

tekstens form

Mange af hverdagens læseopgaver handler om at lokalisere, hvor man kan finde bestemte

informationer i en tekst, eller om at identificere én eller flere oplysninger i en tekst.

Sådanne læseopgaver kræver, at man gennemsøger eller skimmer større eller mindre

tekststykker, finder det relevante sted i teksten og uddrager de informationer, man har

brug for. Det kan dreje sig om informationer i sammenhængende tekststykker eller figurer

og tabeller.

I modsætning til hverdagens læseopgaver, hvor læseren selv fastlægger sit formål med at

læse teksten, er læseformålet i en læsetest fastlagt af andre. Eleverne skal typisk finde specifikke

informationer i teksten, som besvarer et spørgsmål eller matcher ordlyden i en

opgave. Denne information kan stå i teksten med samme ordlyd som i opgaven eller være

udformet med andre ord (et synonymt udtryk). Dette vurderes at være en mere krævende

opgave, fordi det ofte kræver færdigheder i at kategorisere informationer eller i at skelne

mellem forskellige informationer, der ligner hinanden.

Nogle opgaver i dette færdighedsområde kræver blot, at eleven skal finde en eller flere

specifikke oplysninger i den foreliggende tekst, eller at eleven i elektroniske tekster klikker

på links i teksten for at åbne en webside eller klikker på et element på en liste af søgeresultater.

De fleste opgaver i PISA kræver dog både, at eleven lokaliserer et relevant sted

i teksten og identificerer den ønskede information. I papirbaserede opgaver kan det dreje

sig om, at eleven skal udnytte strukturelementer i teksten som fx overskrifter til at finde

det relevante sted i teksten, hvor informationerne står. I de elektroniske tekster kan opgaver

i at finde og uddrage informationer kræve, at eleven søger/surfer gennem flere forskellige

hjemmesider (websites), bruger menuer eller lister eller skal afsøge flere faneblade

(åbne hjemmesider) for at komme til den ønskede information. Opgavernes sværhedsgrad

afhænger af antallet af sider eller links, som eleven skal anvende for at finde informationerne,

mængden af informationer på siderne og opgavens ordlyd.

More magazines by this user
Similar magazines