Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Sammenkæde og fortolke informationer

Opgaver inden for dette færdighedsområde involverer eleven i forskellige meningsskabende

aktiviteter. Opgaver i at fortolke informationer i teksten kræver, at eleven udleder

tekstens implicitte informationer 3 . Det kan dreje sig om tekstens underliggende præmisser

eller troværdigheden af dele af eller hele teksten. Elevens evne til at fortolke tekst

undersøges i en række forskellige opgaver, fx at udlede sammenhængen mellem forskellige

tekstdele, at opsummere tekstens centrale dele, at kunne skelne mellem overordnede

og mere underordnede elementer eller finde et specifikt eksempel på informationer, der

er beskrevet i mere generelle vendinger andre steder i teksten. Opgaver i at integrere

informationer i en tekst kræver forståelse for tekstens kohærens (indre sammenhæng),

hvad enten det drejer sig om at finde ligheder eller forskelle, se gradsforskelle eller finde

årsagssammenhænge i informationer, der står i sætninger, afsnit eller længere tekstdele.

Opgaver i at fortolke og integrere informationer på tværs af tekster skal afdække elevens

overordnede (brede) forståelse af tekstens indhold. Det kan være opgaver i at finde tekstens

centrale budskab, at vælge en passende titel til teksten eller forklare de overordnede

strukturelementer i en grafisk figur (fx et diagram eller et skema). Det kan også dreje sig

om at beskrive hovedpersonen i en novelle, dens tema eller formålet med et kort eller en

figur.

Opgaver inden for denne kategori undersøger tillige elevens evne til at udvikle en fortolkning

af teksten, som forudsætter en dybere, mere indgående forståelse af tekstens indhold.

Mange af disse opgaver kræver forståelse for tekstens underliggende informationsstruktur,

hvad enten det drejer sig om sekvens, årsagssammenhænge eller at finde ligheder

eller forskelle mellem elementer i teksten. Opgaver af denne type kræver også, at læseren

kan drage følgeslutninger om betydningen af specifikke ord i en given kontekst eller

om forfatterens motiver og finde belæg for dette i teksten.

I papirbaserede tekster skal læseren integrere informationer på tværs af en eller flere tekst -

udsnit eller tekster, som en forfatter har udformet. I elektroniske tekster har læseren langt

mere indflydelse på indholdet af teksten gennem de valg, han eller hun foretager undervejs

i læsningen (fx ved at følge bestemte links). Selve integrationsprocessen kan være

mere kompleks i elektroniske medier, fordi læseren ofte må bevæge sig rundt på flere forskellige

hjemmesider, men til gengæld har læseren mulighed for at åbne flere hjemme -

sider på én og samme tid og kan således se de tekstudsnit, der skal sammenfattes.

Reflektere over og vurdere informationer i tekster

At reflektere over og vurdere indholdet af en tekst kræver, at læseren inddrager viden og

holdninger ud over det, der står i teksten, ved at relatere tekstens udsagn til egne livserfaringer.

Opgaverne i PISA forholder sig til viden og erfaringer, som man må forvente, at 15-årige

elever er i besiddelse af. Eleven kan fx blive bedt om at formulere sin egen holdning til

3. I forskning i læseforståelse beskrives dette som at drage følgeslutninger.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

23

More magazines by this user
Similar magazines