Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

24

tekstens udsagn og argumentere for denne og finde de samme eller modsatrettede synspunkter

i teksten. Eleven kan også blive bedt om at forholde sig til relevansen af tekstens

informationer eller finde elementer i teksten, der understøtter forfatterens synspunkter.

At reflektere over tekstens udformning kræver, at læseren distancerer sig fra tekstens indhold

og udelukkende fokuserer på dens form. Disse opgaver kræver kendskab til teksttyper

og tekstens register. Eleven kan fx blive bedt om at vurdere, hvor godt forfatteren har

været i stand til at bruge virkemidler på ord- og tekstniveau til at overtale læseren.

I elektroniske tekster har vurderingen af tekstens indhold og udformning større betydning,

da der oftest ikke kun er en afsender af disse tekster, og da de elektroniske teksters

format (fx layout på hjemmesider, menuer, hyperlinks) ofte udvisker forskelle i teksternes

strukturelementer. Læseren må være opmærksom på forhold omkring forfatterintention,

troværdighed og kvaliteten af tekstens informationer. Effektiv udnyttelse af elektroniske

tekster kræver derfor, at læseren forholder sig kritisk analyserende til alle aspekter af

læseopgaven (søgeprocessen, vurderingen af udvalgte hjemmesiders relevans og troværdighed

og de enkelte informationer på en hjemmeside). I opgaver i elektronisk læsning,

der vurderer læserens evne til at reflektere over og vurdere tekstens indhold eller form,

kan eleven både blive bedt om at vurdere fremadrettet, hvilke hjemmesider han kan

anvende til bestemte formål, og vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden af specifikke

tekster og informationer på en udvalgt hjemmeside. Sværhedsgraden af de enkelte opgaver

afhænger som i papirbaserede opgaver af en række faktorer, herunder om den nødvendige

baggrundsviden er af almen karakter, og hvor krævende det er at forholde sig

analyserende og vurderende til teksternes informationer.

Læsefærdigheder i papirbaserede- og elektroniske tekstformater

De tre ovenfor omtalte færdighedsområder er ikke isolerede færdigheder, som kan undersøges

separat. I hverdagens læseopgaver er de integreret i hinanden: man skal fx først have

lokaliseret og identificeret relevant information for at kunne fortolke og vurdere den.

Men i PISA er formålet at etablere en ramme for udviklingen af opgaver, der kan afdække

en række forskellige læsefærdigheder. Selv om de tre færdighedsområder er tæt vævet

sammen i hverdagens læseopgaver, har de enkelte opgaver i PISA i højere grad fokus på

et bestemt af disse områder end andre. Figur 2.2 viser denne vægtlægning.

Elektronisk læsning afspejler hverdagens komplekse læseopgaver

Hverdagens læseopgaver involverer ofte, at læseren skal søge efter specifikke informationer

mange forskellige steder (fx biblioteker, boghandler, kataloger). I elektroniske tekster

svarer dette til, at læseren må søge i forskellige databaser eller på internettet. I de internationale

læseundersøgelser medfører forskellige praktiske begrænsninger, at man reelt ikke

har kunnet undersøge elevernes færdigheder i informationssøgning, ligesom teksterne

også er relativt korte og velafgrænsede med titel, overskrifter og afsnit, der markerer tekstens

struktur og dermed læseretningen. I hypertekster, derimod, er der ingen fastlagt

læserute, og læseren er derfor i meget højere grad tvunget til selv at tage ansvaret for valg

af tekst og læseruten gennem disse.

More magazines by this user
Similar magazines