Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Figur 2.2. Sammenhængen mellem opgave, tekst og læseaktiviteter i papirbaserede tekster

Finde og

uddrage

Reflektere over

og vurdere

Sammenkæde

og fortolke

For at afdække disse forhold har man i PISA udviklet en række komplekse læseopgaver,

hvor antallet af tekster ikke er fastlagt, ligesom der heller ikke er en på forhånd fastlagt

rækkefølge i opgaveløsningen. Disse komplekse læseopgaver kræver tillige kombinationer

af forskellige læsefærdigheder: at finde og uddrage informationer, at fortolke og integrere

informationer og at reflektere over og vurdere informationer. Tabel 2.4 viser en

oversigt over fordelingen af opgaver, der måler de tre færdighedsområder samt de komplekse

opgaver i den papirbaserede og i den elektroniske version.

Tabel 2.4. Fordeling af opgaver efter læseprocesser

Spørgsmål / retningslinjer

Klart afgrænsede tekster

Finde og

uddrage

Reflektere over

og vurdere

Sammenkæde

og fortolke

Finde og

uddrage

Reflektere over

og vurdere

Læseaktivitet Procent opgaver i PISA 09 Procent opgaver i

papirbaseret test PISA 09 elektronisk test

Finde og uddrage 25 25

Sammenkæde og fortolke 50 35

Reflektere over og vurdere 25 20

Blanding af processer 0 20

I alt 100 100

Sammenkæde

og fortolke

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

25

More magazines by this user
Similar magazines