Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

28

Alle elevsvarene i PISA skal analyseres. Elevernes svar på multiple-choice opgaver tastes

direkte ind i et computerprogram og analyseres i korrekte/fejlsvar, mens de åbne elevsvar

må vurderes og tildeles en kode af uddannede kodere. I kodningen af svarene på de åbne

spørgsmål lægges der vægt på, at elevens skriftlige formåen, fx retstavning, kommatering

eller syntaks, ikke påvirker elevens score, således at det er elevens læsefærdigheder, der

vurderes, ikke dennes skrivning.

De åbne elevsvar kan opnå forskellige koder alt efter deres kvalitet: korrekte og dækkende

besvarelser af opgaven udløser fuldt point, mens ufuldstændige svar vurderes at være tegn

en højere grad af læsefærdighed end upræcise eller ukorrekte svar. Derfor tildeles

ufuldstændige svar point for en delvis besvarelse. Disse svarmuligheder indgår efterfølgende

i komplicerede dataanalyser, der bruges til at beregne elevens færdighedsniveau.

Tabel 2.5. Læseopgavernes krav til kodning i papirbaseret test og elektronisk test

Fordeling af opgaver efter kodningsprocedure

Læseproces Papirbaseret test Elektronisk test

% % % % % %

opgaver, opgaver, af opgaver, opgaver, af

der skal der testen der skal der testen

forkodes registreres forkodes registreres

direkte direkte

Finde og uddrage 11 14 25 0 25 25

Sammenkæde og

fortolke

14 36 50 0 35 35

Reflektere over

og vurdere

18 7 25 15 5 20

Blanding af processer

(komplicerede)

0 0 0 15 5 20

I alt 43 57 100 30 70 100

I appendiks til dette kapitel ses nogle frigivne teksteksempler fra PISA 2009 med en

beskrivelse af teksten og tilhørende opgaver samt kodevejledning.

Særlige danske test i PISA 2009

I PISA er der som beskrevet fokus på funktionelle læsefærdigheder, dvs., at man forstår

og kan anvende læsning til at skaffe sig viden og oplevelser. Man undersøger ikke elevernes

forudsætninger for at udvikle funktionelle læsefærdigheder. Vi ved derfor ikke, hvorfor

ca. 16 % af de 15-årige i 2006 havde utilstrækkelige læsefærdigheder (lå på niveau 1

eller under).

More magazines by this user
Similar magazines