Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

I Danmark har vi ønsket at kvalificere PISA-resultaterne ved at inkludere test af de to

centrale komponenter i læsning, ordafkodning og ordkendskab. Vi håber på denne måde

at få mere viden om årsagerne til utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder blandt elever

ved udgangen af grundskolen.

Ordafkodning

Elevernes ordafkoding undersøges med “Find det ord, der er rigtigt stavet” (Petersen,

2008), som er en test af ortografisk kodning (automatiseret ordgenkendelse). Testen

indeholder 131 opgaver, som eleverne får 2 min. til at løse. Hver opgave består af fire

homonyme stavemåder af et ord, og eleverne skal vælge det ord, som er korrekt stavet.

Testscoren er elevens antal korrekt besvarede opgaver på 2 min., et effektivitetsmål. I

figur 2.4 nedenfor ses et eksempel på to øveopgaver til “Find det, der er rigtigt stavet” (i

første eksempel er det korrekte ord markeret).

Figur 2.4. Øveopgaver til ‘Find det ord, der er rigtigt stavet’

Find det ord, der er rigtigt stavet

fetter fædder fætter fedder

pønde pynte pønte pynde

“Find det ord, der er rigtigt stavet” blev oprindelig udviklet som en del af DIAVOK

diagnostisk læsetest for voksne (Nielsen og Petersen, 1992). I forbindelse med forsk nings -

projekter har testen vist sig brugbar helt ned til 3. klasse, og der findes resultater (normer)

for denne prøve for mange grupper af børn, unge og voksne.

Ordkendskab

Testen af ordkendskab er en synonymopgave med 25 opgaver. Testen afvikles mundtligt.

Testtager læser hver opgave højt for eleverne, som skal afkrydse den rigtige svarmulighed

(enten 1, X eller 2) i en tipskupon. Testtager siger eksempelvis: ‘Lille gulerod, er det squash,

artiskok eller karotte?’ Nedenfor ses formatet på svararket:

1 X 2

Ordkendskabstesten blev oprindelig udviklet til en undersøgelse af komponenter i læseforståelse

blandt elever i 7.-9. klasse. Den nuværende udgave af testen er udviklet specielt

til PISA og indeholder opgaver fra de tre forskellige delprøver af ordkendskab, som

blev anvendt i den ovenfor nævnte undersøgelse (Petersen, 2008). Testscoren er antal

korrekt besvarede opgaver. 29

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

More magazines by this user
Similar magazines