Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

32

Niveau

6

5

4

3

Tabel 2.7. Opsummerende beskrivelse af de syv niveauer af læsefærdigheder

Nedre

grænse

707.8

625.6

552.9

480.2

OECD-gns. på det

pågældende niveau

0.8 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 6 på læseskalaen

7.7 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 5 på læseskalaen

28.6 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 4 på læseskalaen

57.4 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 3 på læseskalaen

Hvad kræver opgaver på dette læsefærdighedsniveau

Opgaver på dette niveau kræver typisk, at læseren er i stand til at drage flere

detaljerede og præcise følgeslutninger, sammenligninger og modstillinger af

informationer. Opgaverne kræver, at eleven demonstrerer en komplet og

detaljeret forståelse af en eller flere tekster, og kan involvere, at eleven skal

sammenkæde informationer fra mere end en tekst. Opgaverne kan kræve,

at læseren forholder sig til ukendte ideer i tekster, som indeholder iøjefaldende

konkurrerende informationer, og at læseren kan bruge abstrakte

begreber i fortolkningsarbejdet. Opgaver i ‘at reflektere over og vurdere’ kan

kræve, at læseren opstiller hypoteser om eller forholder sig kritisk vurderende

til en kompleks tekst om et ukendt emne og i processen tager flere

forskellige kriterier eller perspektiver i betragtning og anvender sofistikeret

baggrundsviden. Der er begrænsede data om ‘reflektere over og vurdere’opgaver

på dette niveau, men det ser ud til, at fremtrædende træk er præcision

i tekstanalysen og en god opmærksomhed på subtile detaljer i teksten.

På dette niveau vil opgaver i at finde og uddrage informationer kræve, at

læseren kan lokalisere og organisere flere forskellige informationer i længere

tekster og udlede hvilke informationer i teksten, der er relevante. Opgaver i

at reflektere over teksten kræver, at eleven forholder sig kritisk vurderende

til teksten eller opstiller hypoteser om teksten ved at trække på specialiseret

viden. Både fortolkende og reflekterende opgaver kræver en fuldstændig og

detaljeret forståelse af en tekst, hvis indhold eller struktur læseren ikke er

bekendt med. Det gælder for alle opgavetyper, at opgaver på dette niveau

typisk involverer, at eleven skal forholde sig til ideer, som er i modstrid

med, hvad man måtte forvente.

På dette niveau vil opgaver i at finde og uddrage informationer kræve, at

læseren er i stand til at lokalisere og organisere flere forskellige informationer

i tekststykker. Nogle opgaver på dette niveau kræver, at læseren kan forstå

betydningen af sproglige nuancer i et tekstafsnit i forhold til resten af

teksten. Andre fortolkende opgaver kræver, at eleven forstår og kan anvende

kategorier/begreber i en ukendt sammenhæng. På dette niveau vil opgaver i

at reflektere over teksten kræve, at læseren kan bruge skolebaseret eller

almen viden til at opstille hypoteser om eller kritisk vurdere en tekst. Læseren

skal kunne demonstrere en præcis forståelse af lange eller komplekse

tekster med ukendt indhold eller struktur.

Opgaver på dette niveau kræver, at læseren kan finde og i visse tilfælde genkende

relationen mellem informationer, som opfylder flere forskellige

betingelser. Opgaver i at fortolke kræver, at læseren sammenkæder flere forskellige

tekstdele for at identificere tekstens hovedidé, for at kunne forstå

sammenhænge i teksten eller udlede betydningen af et ord eller en frase.

Læseren er nødt til at forholde sig til mange elementer, der skal sammenlignes,

modstilles eller kategoriseres. Ofte er den nødvendige information indlejret

i længere tekststykker, der kan være flere konkurrerende informationer

i teksten, eller også er der andre udfordringer, som at ideerne i teksten

er i modstrid med, hvad man måtte forvente, eller formuleret i negative

vendinger. På dette niveau kan opgaver i at reflektere over teksten kræve, at

læseren sammenholder, sammenligner eller forklarer informationer i teksten,

eller at læseren evaluerer et træk ved teksten. Nogle reflekterende

opgaver kræver, at læseren viser en fin forståelse af teksten i lyset af velkendt

hverdagsviden. Andre opgaver kræver ikke detaljeret tekstforståelse, men at

læseren aktiverer mindre velkendt viden.

More magazines by this user
Similar magazines