Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Niveau

2

1a

1b

Nedre

grænse

407.5

334.6

262.0

OECD-gns. på det

pågældende niveau

81.4 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 2 på læseskalaen

94.4 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1a på læseskalaen

98.9 % af elever i

OECD-landene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1b på læseskalaen

Hvad kræver opgaver på dette læsefærdighedsniveau

Nogle opgaver på dette niveau kræver, at læseren kan finde en eller flere

informationer, som eventuelt skal udledes af sammenhængen eller opfylde

en række forskellige kriterier. Andre opgaver kræver, at læseren kan identificere

tekstens hovedidé, forstå sammenhænge i teksten, eller at læseren skaber

mening i et tekststykke ved at drage enkle følgeslutninger på basis af

detaljer i teksten. Opgaver på dette niveau kan involvere, at læseren

sammenligner eller modstiller oplysninger på basis af et enkelt træk i teksten.

Den typiske reflekterende opgave på dette niveau vil kræve, at læseren

sammenligner eller sammenholder teksten med egne personlige erfaringer

og holdninger.

Opgaver på dette niveau kræver, at læseren kan finde en eller flere klart formulerede

informationer i teksten, kan genkende tekstens hovedidé eller forfatterens

formål med en tekst med et velkendt indhold, eller at denne kan

etablere enkle forbindelser mellem informationer i teksten og almindelig

hverdagsviden. Informationen i teksten vil typisk være let at identificere, og

der er kun få (hvis nogen overhovedet) konkurrerende informationer. Læseren

bliver eksplicit opfordret til at overveje relevante faktorer i opgaven og i

teksten.

Opgaver på dette niveau kræver, at læseren kan finde en enkelt eksplicit

information, der er tydeligt markeret i en kort tekst med enkel sætningsstruktur

og et velkendt indhold, fx en beretning eller en liste. Teksten vil

typisk støtte læseren gennem brug af gentagelser, billeder eller velkendte

symboler. Der er stort set ingen konkurrerende informationer. I opgaver,

hvor læseren skal fortolke informationer, kan læseren være nødt til at forbinde

informationer, der står i nærheden af hinanden.

Andelen af elever på læseskalaens niveauer

I tabel 2.8 ses andelen af elever på hvert niveau på den samlede læseskala. Som det ses af

tabellen, er der stor variation i andelen af elever på hvert af de syv niveauer. Der er i tabellerne

angivet to OECD-gennemsnit. Det ene (OECD total) betragter OECD-landene

som et stort land, hvor alle eleverne hører hjemme. Det andet (OECD-gennemsnit)

betragter eleverne som hjemmehørende i forskellige lande, hvorved hvert OECD-land

får lige stor vægt i gennemsnittet. Vi referer i almindelighed til dette sidste gennemsnit.

Spredningen i elevernes læsefærdigheder

I figur 2.5 vises spredningen i 15-årige elevers læsefærdigheder. Figuren viser andelen af

elever i hvert land, som ligger henholdsvis under og over niveau 2 på den samlede læseskala.

Deltager landene er rangordnet efter andelen af elever i landet over niveau 2.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

33

More magazines by this user
Similar magazines