Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Elevernes færdigheder på PISA’s tre færdighedsområder

I dette afsnit kan man finde supplerende oplysninger til PISA-rapportens afsnit 2 om elevernes

færdigheder på tre forskellige færdighedsområder:

• Tabel 2.9 viser læsefærdighederne på de syv niveauer på at ‘finde og uddrage’-skalaen

• Tabel 2.10 viser læsefærdighederne på de syv niveauer på at ‘sammenkæde og fortolke’-skalaen

• Tabel 2.11 viser læsefærdighederne på de syv niveauer på at ‘reflektere over og vurdere’-skalaen

• Tabel 2.12 viser elevernes færdigheder på de tre færdighedsområder i PISA.

Figurer og tabeller i dette afsnit viser resultater for elever i alle de deltagende lande og går

ikke i dybden med danske resultater. De kan læses i selve PISA-rapportens resultatdel.

I PISA’s samlede læsescore indgår opgaver, som måler tre forskellige typer af læsefærdigheder:

• Finde og uddrage informationer

• Sammenkæde og fortolke informationer

• Reflektere over og vurdere informationer.

For hvert færdighedsområde er der etableret en skala med 7 niveauer.

I tabellerne nedenfor kan man se, hvordan PISA definerer og afgrænser læsefærdighederne

på hvert af de syv niveauer på de tre færdighedsskalaer.

Færdigheder på at ‘finde og uddrage’-skalaen

Tabel 2.9 indeholder oplysninger om, hvad opgaver kræver på hvert af de syv niveauer på

at finde og uddrage-skalaen. Endvidere oplyses andelen af elever på tværs af OECD-landene,

der har færdigheder på det pågældende niveau.

Finde og uddrage

Ca. en fjerdedel af alle opgaver i PISA 2009 er af typen finde og uddrage informationer.

Hen over alle lande er der generelt en lidt større spredning i elevernes færdigheder i at

finde og uddrage informationer end på den samlede læsescore. Det er specielt tilfældet i

den lave ende af skalaen. OECD-gennemsnittet på læseskalaen for opgaver i at finde og

uddrage informationer ligger på 495 med en spredning på 101 point.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

37

More magazines by this user
Similar magazines