Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

38

Færdigheder på at ‘sammenkæde og fortolke’-skalaen

Tabel 2.10 indeholder oplysninger om, hvad opgaver kræver på hvert af de syv niveauer

på sammenkæde/fortolke-skalaen. Endvidere oplyses andelen af elever på tværs af

OECD-landene, der har færdigheder på det pågældende niveau.

Sammenkæde og fortolke

Ca. halvdelen af alle opgaver i 2009 er af typen sammenkæde og fortolke informationer.

Derfor ligner gennemsnittet og spredningen på denne skala også den gennemsnitlige

score og spredning på den samlede skala. OECD-gennemsnittet på skalaen for at

sammenkæde og fortolke informationer er 493 med en spredning på 94 point.

Færdigheder på ‘reflektere over og vurdere’-skalaen

Tabel 2.11 indeholder oplysninger om, hvad opgaver kræver på hvert af de syv niveauer

på reflektere/evaluere-skalaen. Endvidere oplyses andelen af elever på tværs af OECDlandene,

der har færdigheder på det pågældende niveau.

Reflektere over og vurdere

En fjerdedel af alle opgaver i PISA 2009 afdækker elevernes evne til at reflektere over og

vurdere informationer. Det internationale gennemsnit på denne skala er på 494 med en

spredning på 97 point.

OECD-elevers færdigheder på de tre færdighedsområder i PISA

I tabel 2.12 (side 42-43) ses forskelle i læsefærdigheder på de tre færdighedsområder

blandt elever i deltagerlandene. Tabellen viser forskellen på elevernes færdigheder på de

tre færdighedsområder i forhold til landets gennemsnitlige score på den samlede læseskala.

Grå toner markerer, at elevernes gennemsnitlige færdigheder på dette område ligger

under landets gennemsnit på den samlede læseskala. Blå toner, at elevernes gennemsnitlige

færdigheder på dette område er højere end landets gennemsnit på den samlede

læseskala.

Som det ses af tabellen, er der ikke en samlet trend i elevernes færdigheder på de tre færdighedsområder.

Der er store variationer på tværs af landene i forhold til elevernes relative

styrkesider i læsning.

More magazines by this user
Similar magazines