Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

40

Niveau

6

5

4

3

2

1a

1b

Tabel 2.10. Opsummerende beskrivelse af de syv færdighedsniveauer på læseskalaen for ‘at

sammenkæde og fortolke information’

OECD-gns. på hvert

niveau på at ‘sammenkæde

og fortolke’-skalaen

1,1 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 6

8,5 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 5

28,7 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 4

56,7 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 3

80,8 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 2

94,4 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1a

98,9 % af elever i OECDlandene

kan som minimum

løse opgaver på

niveau 1b

Hvad kræver opgaver på det pågældende niveau

Eleven kan drage adskillige følgeslutninger og foretage sammenligninger

eller opstille modsætninger, der er både detaljerede og præcise. Eleven

demonstrerer en komplet og detaljeret forståelse af hele teksten eller specifikke

afsnit. Dette kan kræve, at eleven skal sammenkæde informationer fra

mere end én tekst. Eleven kan forholde sig til ukendte abstrakte ideer, som

står side om side med konkurrerende informationer. Eleven kan bruge

abstrakte kategorier i fortolkningsarbejdet.

Eleven kan demonstrere en komplet og detaljeret forståelse af teksten.

Eleven kan udlede betydningen af nuancer i sproget. Eleven kan benytte

kriterier på eksempler, der står forskellige steder i teksten, ved at drage

avancerede følgeslutninger. Eleven kan opstille kategorier, der beskriver

relationerne mellem forskellige tekstdele, og håndtere ideer, som er i modstrid

med egne forventninger.

Eleven kan bruge tekstbaserede følgeslutninger til at forstå og anvende

kategorier i en ukendt tekstsammenhæng og til at etablere mening i et

tekstafsnit på basis af en overordnet forståelse af hele teksten. Eleven kan

håndtere tvetydige eller negativt formulerede ideer.

Eleven kan udlede tekstens hovedidé ved at sammenkæde flere forskellige

dele af en tekst og forstå sammenhænge eller udlede betydningen af et ord

eller en frase. Eleven kan sammenligne, modstille eller kategorisere elementer

i teksten på basis af flere forskellige kriterier. Eleven kan se bort fra konkurrerende

informationer i teksten.

Eleven kan identificere den overordnede idé i en tekst, forstå sammenhænge,

opstille eller benytte enkle kategorier eller danne mening i et

afgrænset tekststykke, hvor informationen ikke er fremhævet, og hvor

eleven må drage enkle følgeslutninger.

Eleven kan genkende tekstens hovedidé eller forfatterens formål med en

tekst om et ukendt emne, når den nødvendige information er tydelig i

teksten.

Eleven kan enten genkende en enkel idé, som tydeliggøres flere gange i

teksten (fx med billeder) eller fortolke en frase i en kort tekst om et

velkendt emne.

More magazines by this user
Similar magazines