Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

44

Trend: udvikling af elevernes læsefærdighed på samlet læseskala

I dette afsnit kan man se tabeller, der viser forskellen på den samlede læsefærdighed hen

over de fire undersøgelsesrunder i PISA samt ændringerne i fordelingen af læsefærdighederne

på yderpunkterne af skalaen.

• Tabel 2.13 viser udviklingen i læsefærdigheder for deltagerlandene fra 2000 til 2009.

• Tabel 2.14 viser andelen af elever i læseskalaens bund og top i PISA 2000 og PISA

2009.

I tabel 2.13. ses den justerede gennemsnitsscore for de fire undersøgelsesrunder fra 2000

til 2009. Da ikke alle lande har deltaget i alle PISA-undersøgelsesrunder, har det i

sammenligningsøjemed været nødvendigt at finjustere gennemsnitsscorerne for at have

helt sammenlignelige data. De her opgivne landsgennemsnit kan derfor afvige lidt fra de

gennemsnit, som er opgivet i forbindelse med hver undersøgelse. 27 OECD-lande deltog

i både 2000- og 2009-undersøgelsen (nogle af dem dog først i 2001, hvorfor gennemsnitsscoren

for disse lande nu er 496 og ikke 500 som angivet i 2000), og 24 OECDlande

har deltaget i alle fire undersøgelsesrunder. Derfor er der nederst i tabellen angivet

to forskellige OECD-gennemsnit, som bygger på disse konstellationer. 13 deltagerlande

har haft signifikant fremgang fra 2000 til 2009 fx Tyskland, Polen, Letland, Ungarn og

Korea, mens fem lande har haft signifikant tilbagegang, nemlig Sverige, Østrig, Tjekkiet,

Irland og Australien.

Af tabel 2.14 fremgår, at når nogle lande er gået frem og andre tilbage mellem 2000

2009, så skyldes det oftere fordelingen af svage læsere end andelen af rigtigt gode læsere.

Mens der ikke er signifikante ændringer i andelen af rigtigt gode læsere, så er der lande,

som har nedbragt andelen af elever under niveau 2 som fx Tyskland, Polen, Letland og

Ungarn, mens fire af de fem lande, der har haft signifikant tilbagegang på den samlede

læsescore, nemlig Sverige, Østrig, Tjekkiet og Irland, nu har en øget andel af elever under

niveau 2. I Danmark har der været et fald i andelen af elever i begge yderpunkter af skalaen.

More magazines by this user
Similar magazines