Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Forord

PISA (Programme for International Student Assessment) er et projekt, der har til hensigt

at måle, hvor godt unge mennesker er forberedt til at møde udfordringerne i dagens

informationssamfund.

PISA gennemføres i Danmark af et konsortium bestående af Anvendt Kommunal

Forskning , AKF, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DPU,

og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Projektet er styret af en konsortiebestyrelse,

som har mindst et medlem fra hver af de deltagende institutioner.

Undervisningsministeriet finansierer PISA-undersøgelsens gennemførelse, og Skolestyrelsen

er medlem af PISA Governing Board (PGB), hvor OECD fastlægger de overordnede

rammer for undersøgelsen sammen med deltagerlandene. Skolestyrelsen deltager

desuden i de ovennævnte konsortiebestyrelsesmøder og bidrager til kvalitetssikringen af

undersøgelsen i Danmark.

Undersøgelsens design og gennemførelse har været forestået af et internationalt konsortium,

men de enkelte lande har haft indflydelse på projektet, dels gennem landenes deltagelse

i PISA Governing Board, dels gennem projektmedarbejderes konkrete bidrag, fx

i form af testmaterialer, og deltagelse i mødevirksomhed omkring projektets detailudformning

og gennemførelse. Det internationale konsortium har endvidere stået for skalering

af data. Forskere fra det danske PISA-konsortium har bistået med udvikling og

afprøvning af test, ligesom de har forestået den vurdering, der sker af åbne opgavetyper i

PISA. Medvirkende her har været lektor Annemarie Møller Andersen, lektor Elisabeth

Arnbak, professor Lena Lindenskov, lektor Jan Mejding og lektor Helene Sørensen, alle

DPU.

Den danske del af dataindsamlingen er forestået af SFI-SURVEY, og bearbejdningen af

data er gennemført af denne rapports forfattere samt en række studentermedarbejdere på

SFI-SURVEY.

Forord

5

More magazines by this user
Similar magazines