Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Danske elever i en international sammenligning

I dette afsnit kan man læse følgende resultater:

• Læsefærdigheder blandt danske elever i en international sammenligning.

Som ovenfor beskrevet så giver PISA-undersøgelsen muligheder for sammenligninger på

tværs af lande, der adskiller sig på såvel læsefærdigheder som på socioøkonomiske og kulturelle

forhold. I dette afsnit beskriver vi forskelle i læseprofiler for et udvalg af deltagerlande

i PISA. Vi har valgt at fokusere på følgende lande: Shanghai-Kina, Singapore, New

Zealand, Tyskland, Frankrig og Østrig i denne internationale sammenligning. Vi fokuserer

på Shanghai-Kina og Singapore, fordi det er asiatiske lande, som ligger absolut i top i

den internationale rangordning af lande i PISA. Vi har valgt New Zealand, fordi vi i læsepædagogiske

kredse i Danmark har været meget optaget af deres indskolingsmodel og

læseundervisning. Tyskland og Østrig er valgt, fordi begge er tysktalende europæiske

lande, og de to landes skolesystemer adskiller sig fra det danske ved, at eleverne deles efter

4. (Tyskland) eller 5. klasse (Østrig) i en almen og en boglig del. Vi har ydermere valgt at

fokusere på Frankrig, fordi skolesystemet er meget forskelligt fra det danske, da der

eksempelvis er en del elever, som hvert år er omgængere, fordi de ikke lever op til slutmål

for klassetrinnet. Endelig har vi valgt at se på data fra England, fordi man her i en årrække

har haft særligt fokus på læsning (fx er der udviklet nationale standarder for læsning, og

der er udviklet en støtte- og inspirationsportal til læseundervisere i grundskolen).

Tabel 2.16. Rangorden, gennemsnitlig score på samlet læsemål og de tre delmål for udvalgte

PISA-lande

OECD- Finde og Sammenkæde Reflektere over

lande Rang Læsning uddrage og fortolke og vurdere

Shanghai-Kina 1 556 549 558 557

Singapore 5 526 526 525 529

New Zealand 7 521 521 517 531

Tyskland 20 497 501 501 491

Frankrig 22 496 492 497 495

Danmark 24 495 502 492 493

Storbritannien 25 494 491 491 503

Østrig 39 470 477 471 463

Lyseblå felter markerer, at landet ligger signifikant over OECD-gennemsnittet

Hvide felter, at landet ikke er signifikant forskelligt fra OECD-gennemsnittet

Grå felter markerer, at landet ligger signifikant under OECD-gennemsnittet

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

53

More magazines by this user
Similar magazines