Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

54

Læsefærdigheder blandt elever i udvalgte OECD-lande i PISA 2009

I den internationale gennemgang ser vi på landets rangorden og placering i forhold til det

internationale gennemsnit, og vi ser på spredningen i elevernes færdigheder. Tre af de

udvalgte lande placerer sig i top og signifikant over det internationale gennemsnit på alle

læsemål: Shanghai-Kina, Singapore og New Zealand. Som det ses i tabel 2.16, er Shanghai-Kina

nummer 1 i PISA’s rangorden og ligger signifikant over det internationale gennemsnit

på såvel den samlede læseskala som de tre delskalaer.

På den samlede læseskala opnår elever i Shanghai-Kina i snit 556 point, på lokalisere/

identificere-skalaen 549 point, på sammenkæde/fortolke-skalaen 558 point og på reflektere

over/vurdere-skalaen 557 point. På alle områder placerer elever i Shanghai-Kina sig

over det internationale gennemsnit. Ikke alene placerer Shanghai-Kina sig i top på den

internationale rangliste. Shanghai-Kina er ydermere karakteriseret ved at have en meget

lille andel elever under niveau 2: ca. 4 % af landets elever ligger under niveau 2, mens

næsten en femtedel (19,4 %) ligger på niveau 5 og 6. Det ser således ud til, at man i

Shanghai-Kina er i stand til at foregribe og afhjælpe læsevanskeligheder samtidig med, at

man støtter og udvikler dygtige elevers læsefærdigheder.

På den samlede læseskala opnår elever i Singapore i snit 526 point, på finde/uddrage-skalaen

526 point, på sammenkæde/fortolke-skalaen 525 point og på reflektere over/vurdere-skalaen

529 point. På alle områder placerer elever i Singapore sig over det internationale

gennemsnit. Ikke alene ligger Singapore meget højt på den internationale rangliste.

Singapore er ydermere karakteriseret ved at have en lille andel elever under niveau

2: ca. 12 % af landets elever ligger under niveau 2, mens ca. 16 % ligger på niveau 5 og

6. Det ser således ud til, at læseundervisningen i Singapore støtter både top og bund.

Tabel 2.17. Andelen af elever på hvert af læseskalaens syv niveauer for udvalgte lande

OECD- Under

lande niveau 1 b Niveau 1b Niveau 1a Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

% S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. S.E. S.E.

Tyskland 0,8 (0,2) 4,4 (0,5) 13,3 (0,8) 22,2 (0,9) 28,8 (1,1) 22,8 (0,9) 7,0 (0,6) 0,6 (0,2)

Storbritannien 1,0 (0,2) 4,1 (0,4) 13,4 (0,6) 24,9 (0,7) 28,8 (0,8) 19,8 (0,8) 7,0 (0,5) 1,0 (0,2)

Danmark 0,4 (0,1) 3,1 (0,3) 11,7 (0,7) 26,0 (0,9) 33,1 (1,2) 20,9 (1,1) 4,4 (0,4) 0,3 (0,1)

Singapore 0,4 (0,1) 2,7 (0,3) 9,3 (0,5) 18,5 (0,6) 27,6 (0,8) 25,7 (0,7) 13,1 (0,5) 2,6 (0,3)

Østrig 1,9 (0,4) 8,1 (0,8) 17,5 (1,0) 24,1 (1,0) 26,0 (0,9) 17,4 (0,9) 4,5 (0,4) 0,4 (0,1)

Frankrig 2,3 (0,5) 5,6 (0,5) 11,8 (0,8) 21,1 (1,0) 27,2 (1,0) 22,4 (1,1) 8,5 (0,8) 1,1 (0,3)

New Zealand 0,9 (0,2) 3,2 (0,4) 10,2 (0,6) 19,3 (0,8) 25,8 (0,8) 24,8 (0,8) 12,9 (0,8) 2,9 (0,4)

Shanghai-Kina 0,1 (0,0) 0,6 (0,1) 3,4 (0,5) 13,3 (0,9) 28,5 (1,2) 34,7 (1,0) 17,0 (1,0) 2,4 (0,4)

OECD-gns. 1,1 (0,0) 4,6 (0,1) 13,1 (0,1) 24,0 (0,2) 28,9 (0,2) 20,7 (0,2) 6,8 (0,1) 0,8 (0,0)

More magazines by this user
Similar magazines