Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

New Zealand er nr. 7 på ranglisten og opnår en score på 521 point på den samlede læseskala.

Landet ligger signifikant over det internationale gennemsnit på såvel den samlede

læseskala som de tre delskalaer: på finde/uddrage-skalaen 521 point, på sammenkæde/

fortolke-skalaen 517 point og på reflektere over/vurdere-skalaen 531 point. I modsætning

til danske elever, klarer elever i New Zealand sig således relativt bedre (men ikke signifikant

forskelligt) på reflektere over/vurdere opgaver end på de to andre typer af opgaver.

Ca. 14 % af eleverne i New Zealand ligger under niveau 2, hvilket svarer til andelen

i Danmark (ca. 15 %), mens ca. 16 % af de new zealandske elever ligger på niveau 5 og

6. Som bekendt har Danmark kun ca. 5 % af eleverne på niveau 5 og 6. Det ser således

ud til, at det new zealandske skolesystem formår at styrke toppen af elevgruppen og samtidig

få de svage elever med, så der kun er en relativt lille andel svage læsere.

Tre lande er ligesom Danmark placeret på det internationale gennemsnit: Tyskland,

Frankrig og England. Tyskland ligger nr. 20 på den internationale rangliste. Tyske elever

opnår i snit 497 point på den samlede læseskala, på finde/uddrage-skalaen 501 point, på

sammenkæde/fortolke-skalaen 501 point og på reflektere over/vurdere-skalaen 491

point. Tyske elever er signifikant bedre end gennemsnittet af OECD-elever til at klare

opgaver i at sammenkæde og fortolke i modsætning til danske elever, der ikke er specielt

stærke på dette område. I Tyskland er der en relativt stor andel svage læsere: næsten en

tredjedel af eleverne (27,5 %) ligger under niveau 2. Der er tillige heller ikke mange rigtig

dygtige elever: 7,6 % ligger på niveau 5 og 6.

Frankrig ligger som nr. 22 på ranglisten, og franske elever opnår i snit 496 point på den

samlede læseskala. På finde/uddrage-skalaen får franske elever i snit 492 point, på

sammenkæde/fortolke-skalaen 497 point og på reflektere/vurdere-skalaen 495 point,

hvilket ikke er signifikant forskelligt fra det internationale gennemsnit. Næsten 20 % af

eleverne i Frankrig ligger under niveau 2 og ca. 10 % på niveau 5 og 6. Selv om en relativt

stor andel af elever i Frankrig går en eller flere klasser om (36 %), ser det ikke ud til,

at man formår at få de svage elever løftet i tilstrækkelig grad.

England ligger nr. 25 på ranglisten, og engelske elever opnår i snit 494 point på den samlede

læseskala. Engelske elever klarer sig som gennemsnittet af OECD-elever på

finde/uddrage-skalaen (491 point) og på sammenkæde/fortolke-skalaen (491 point),

men på reflektere over/vurdere-skalaen ligger de signifikant over det internationale gennemsnit

med 503 point, og engelske elever er således relativt bedre til opgaver i at reflektere

over og vurdere informationer i tekster end til de to andre typer opgaver et af de

områder, hvor danske elever er forholdsvis svage. Selv om man i England har gjort en

betydelig indsats for at forbedre elevernes læsefærdigheder, så kan det ikke umiddelbart

afspejles i landets PISA-resultat. Dette betyder ikke, at en sådan national indsats ikke er

gavnlig. Det betyder formodentlig, at det tager meget længere tid at få ‘vendt skuden’,

end man kunne ønske. Endelig er det jo heller ikke til at vide, hvordan engelske elever

havde klaret sig, hvis man ikke havde gjort denne store indsats for at styrke læseundervisningen

i landet.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

55

More magazines by this user
Similar magazines